Registeret for utøvere av alternativ behandling

Registeret for utøvere av alternativ behandling - til daglig kalt Utøverregisteret - er en del av de offentlige Brønnøysundregistrene.

Utøverregisteret har en åpen, gratis nettside der man kan søke etter registrerte utøvere ut fra navn, sted, terapiform med mere.

Registrering er frivillig og gjelder for alle typer behandling som omfattes av lovverket for alternativ behandling. Imidlertid må man være medlem av en utøverorganisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet, for å kunne føres opp i registeret. Registeret inneholder således opplysninger om registrerte utøvere og om godkjente utøverorganisasjoner

Registerordningen har som hensikt å bidra til økt pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for de som vil oppsøke alternativ behandling, og å bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant behandlerne:

For at en utøverorganisasjon skal kunne bli godkjent, må de blant annet ha vedtekter som stiller faglige og yrkesetiske krav til medlemmene. Utøverorganisasjonen må også ha en vedtektsfestet klagerett  og - anledning for medlemmenes pasienter. 

Før en utøver kan bli registrert, må vedkommende også dokumentere ovenfor Brønnøysundregistrene at de har gyldig ansvarforsikring for eventuelle skader som kan oppstå på pasienten under behandlingen.

Behandlere som ikke er oppført i Utøverregisteret, kan ikke automatisk forventes å ha forsikring eller å være medlem av et forbund som stiller faglige og yrkesetiske krav til dem.

NB

At en utøver er oppført i Utøverreghisteret innebærer ikke at vedkommende og dennes terapitilbud har bestått noen form for offentlig vurdering eller kvalitetsterskel. 

Les mer:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: