Registeret for utøvere av alternativ behandling

Registeret for utøvere av alternativ behandling - til daglig kalt Utøverregisteret - er en del av de offentlige Brønnøysundregistrene.

Utøverregisteret åpnet i 2004 og har en åpen, gratis nettside der publikum kostnadsfritt kan søke etter registrerte utøvere ut fra navn, sted, terapiform med mere.

Registeret har som hensikt å bidra til økt pasientsikkerhet og å styrke forbrukerrettighetene for de som vil oppsøke alternativ behandling, og å bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant utøverne.

Oppføring er frivillig og gjelder for alle typer behandling som omfattes av lovverket for alternativ behandling. For å kunne føres opp, må utøveren imidlertid være medlem av en utøverorganisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet. Registeret inneholder således opplysninger om registrerte utøvere og om godkjente utøverorganisasjoner

For at en utøverorganisasjon skal kunne bli godkjent, må den blant annet ha vedtekter som stiller faglige og yrkesetiske krav til medlemmene. Utøverorganisasjonen må også tilby et system for klagerett og -behandling for medlemmenes pasienter. 

Før en utøver kan bli registrert, må vedkommende også dokumentere at hen har gyldig ansvarforsikring for eventuelle pasientskader.

Utøvere som ikke er oppført i Utøverregisteret, kan ikke automatisk forventes å ha forsikring eller å være medlem av et forbund som stiller faglige og yrkesetiske krav til dem.

Utviklingen i registeret

Grafene viser utviklingen over tid i antall registrerte utøvere og antall deltakende forbund i registerordningen (Kilde: Brønnøysundregistrene).

Registrerte utøvere per januar 2024

 

Antall forbund i registerordningen per januar 2024

Tabell: Oppslutningen siden 2004

Per Antall forbund Antall utøvere
1.1.2004 0 0
1.1.2005 1 93
1.1.2006 1 118
1.1.2007 5 199
1.1.2008 7 363
1.1.2009 10 587
1.1.2010 19 870
1.1.2011 26 1484
1.1.2012 29 2075
1.1.2013 33 2274
1.1.2014 34 2423
1.1.2015 38 2722
1.1.2016 39 2986
1.1.2017 39 3240
1.1.2018 40 3455
1.1.2019 39 3575
1.1.2020 41 3791
1.1.2021 40 4041
1.1.2022 40 3316
1.1.2023 39 2644
1.1.2024 39 1935

Status per dagens dato

Fra NAFKAMs befolkningsundersøkelser vet vi at ca 39% av de som oppsøker utøver for alternativ behandling, bekrefter at de var hos en registrert utøver.

Liste over deltakende forbund (brreg.no)

Liste over registrerte utøvere (brreg.no)

NB

At en utøver står i Utøverregisteret innebærer ikke at vedkommende og dennes terapitilbud har bestått noen form for offentlig vurdering eller kvalitetsterskel. 

Les mer

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: