Registeret for utøvere av alternativ behandling | NAFKAM

Registeret for utøvere av alternativ behandling

Registeret for utøvere av alternativ behandling er en del av de offentlige Brønnøysundregistrene. Her kan medlemmer av utøverorganisasjoner som har søkt og blitt godkjent av Helsedirektoratet registrere seg. Registerordningen har som hensikt å:

  • Bidra til økt pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for de som oppsøker alternativ behandling
  • Bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant behandlerne

For at en utøverorganisasjon skal kunne bli godkjent, må de blant annet ha vedtekter som forplikter utøveren til å:

  • drive en forsvarlig virksomhet
  • stille faglige og yrkesetiske krav til behandleren for å være medlem
  • gi nødvendig informasjon til pasientene
  • behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte

Utøverorganisasjonen må også ha en vedtektsfestet klagerett for medlemmenes pasienter. Før en utøver kan bli registrert, må vedkommende også dokumentere ovenfor Brønnøysundregistrene at de har pasientskadeforsikring.

Behandlere som ikke er oppført i dette registeret, kan ikke forventes å ha forsikring eller å være medlem av et forbund som stiller faglige og yrkesetiske krav til dem.

NB!

Registerordningen innebærer ikke en vurdering av utøvernes kompetanse, og er ikke noen form for autorisasjon av alternative behandlere. Godkjenningen betyr heller ikke at behandlingen vurderes som effektiv eller trygg å bruke.

Registeret er avhengig av beskjed fra utøverorganisasjonene dersom en behandler er suspendert eller utestengt permanent fra forbundet, og derfor skal slettes fra registeret før årets slutt.

Les mer:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: