Ny studie: - Sikkerheten er viktigere enn effekten

Image
Akupunkturnål på hånd

Alternative behandlingsformer kan være forbundet med risiko på grunn av bivirkninger og negative interaksjoner med skolemedisinsk (konvensjonell) behandling. Helsepersonell bør veilede pasienter i bruk av alternativ behandling og informere dem både om fordeler og risikoer forbundet med alternativ behandling.

Dette er blant konklusjonene i en ny artikkel som nylig ble publisert i BMC - Complementary and Alternative Medicine. Målet med studien bak artikkelen var å få oversikt over hvordan ulike typer behandlere gjør risikovurderinger for pasienter som velger å kombinere skolemedisinsk og alternativ behandling i sin kreftbehandling, og hvilke kunnskaper og holdninger som ligger til grunn for disse vurderingene.

Metode

Funnene er basert på en spørreundersøkelse som ble sendt ut til fastleger, kreftleger, kreftsykepleiere og alternative behandlere med erfaring i å behandle kreftpasienter for ulike typer helseproblemer i Norge. 1341 terapeuter ble invitert til å delta i undersøkelsen, og 466 takket ja til dette.

- Sikkerhet ved behandling er det aller viktigste

De fleste deltakerne mente at alternativ behandling kan gi bivirkninger. Det var uenighet mellom helseprofesjonene angående hvordan behandlingene kan påvirke hverandre (interagere). 77% av legene og 85% av sykepleierne mente at alternativ behandling kan interagere negativt med konvensjonell medisin, mens litt under halvparten av de alternative behandlerne mente dette.

- 9 av 10 leger og sykepleiere var av den oppfatning at det må forskes mer på alternativ behandling før helsepersonell har grunnlag til å eventuelt anbefale disse behandlingsformene. Det var gjennomgående enighet blant deltakerne om at alternativ behandling må være sikker å bruke. 3 av 4 mente at sterke bevis for sikkerhet var det viktigste kriteriet for å anbefale bruk. Ifølge deltakerne var sikkerhet ved behandlingen viktigere enn effekt. Dette er ny informasjon, sier Trine Stub, som er en av forskerne bak undersøkelsen.

- Tidligere forskning viser at mange alternative behandlere har vært lite opptatt av bivirkninger av behandlingene de tilbyr pasientene sine. Mange har en oppfatning av at alternativ behandling er «naturlig» og derfor forbundet med lav risiko, så det er et svært interessant funn at også alternative behandlere setter sikkerheten fremst. Denne studien viser at alternative behandlere tar ansvar, mener Stub.

 - Viser at helsepersonell trenger mer kunnskap om alternativ behandling

En tredjedel av legene og om lag halvparten av sykepleierne hadde hatt kreftpasienter som utsatte eller avslo skolemedisinsk kreftbehandling det siste året. De alternative behandlerne hadde bare i liten grad opplevd dette. Kun en svært liten andel av de spurte ville frarådet pasientene å bruke skolemedisinsk kreftbehandling.

- Forskning viser at pasienter ønsker å drøfte bruk av alternativ behandling med helsepersonell. Derfor er det viktig at helsepersonell har kunnskap om fordeler og ulemper ved bruk av alternativ behandling når de skal guide pasienter som ønsker å kombinere alternativ behandling med konvensjonelle kreftbehandlinger, avslutter Trine Stub.

Les mer om kreft og alternativ behandling på nafkam.no

Artikkelen kan leses i sin helhet hos BMC.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: