NAFKAM og Akupunkturhøyskolen med nytt forskningsprosjekt | NAFKAM

NAFKAM og Akupunkturhøyskolen med nytt forskningsprosjekt

Forskning viser at akupunktur kan ha effekt ved kvalme. Men, virker forskjellige typer av akupunktur like bra ved svangerskapskvalme?

Dette er hva seniorforsker Arne Johan Norheim ved NAFKAM nå skal forsøke å finne ut sammen med Akupunkturhøyskolen i Oslo.

- Forskningsprosjektet vårt skal gjennomføres ved at til sammen 60 gravide kvinner fordeles i tre grupper, sier Norheim . - Behandlingen består av 15 minutter med akupunktur, der alle vil få ulike former for behandling

En gruppe får vanlig nåle-akupunktur, en annen gruppe får hylse-akupunktur, som er stikk av akupunkturnål via innføringshylse og en tredje gruppe får laser-akupunktur, der akupunkturpunktet blir behandlet med laserstråling. Samtlige blir behandlet på tilsvarende akupunkturpunkt på underarmene.

- I oppstartsfasen registrerer kvinnene sine kvalme-plager i fire dager, før de får en tre dagers behandlingsperiode. Etter behandlingen registrerer kvinnene sine kvalme-plager i ytterligere fire dager, før det gjøres et kortere intervju etter tolv dager og et avsluttende intervju etter tyve dager, fortsetter Norheim. I hele perioden registrerer kvinnene sine plager på et kvalmeregistreringsskjema som returneres via mail.

Norheim sier videre at forskning har vist at akupunktur kan dempe svangerskapskvalme, og akupunktur er anbefalt i nye nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg. I denne studien vil en derfor i større grad fokusere på den gravides opplevelse av ulike former for akupunkturstimulering.

Er det trygt?

- Det er viktig å understreke at bruk av akupunktur, som i vår studie, ikke medfører noen risiko for fosteret. Foruten lett ubehag ved stikking og eventuelt underhudsblødning ("blåmerke" red.anm.), er det ikke registrert noen problemer for deg som får behandling med akupunktur, sier Norheim.

- Behandlingen vil være gratis for kvinnene som plukkes ut til å bli med. Ett av kravene til dem er at de er innenfor svangerskapets tre første måneder, og man bør bo slik til at det er lett og raskt å komme seg til og fra Akupunkturhøyskolen i Oslo, avslutter Norheim.

Dr. philos. Arne Johan Norheim er seniorforsker ved NAFKAM, Universitetet i Tromsø, og prosjektleder for studien. 

Hva vet vi og hva antar vi?

Når behandlere snakker om akupunktur er det ikke alltid tydelig om uttalelsen bygger på et godt vitenskapelig dokumentert grunnlag, eller på mer eller mindre godt begrunnede antakelser. Det er en vesentlig forskjell mellom disse to.

  • Vi vet at akupunktur har effekt på kvalme ved cellegift-behandling (forskning på akupunktur)
  • Vi vet at akupunktur hjelper ved kvalme som oppstår etter operasjoner (Cochrane Library)
  • Det antas derfor at dersom gravide mottar behandling med akupunktur i løpet av de første tre måneder av svangerskapet, vil dette kunne hjelpe ved svangerskapskvalme.

For mer informasjon:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: