Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling

NAFKAM-direktør tror den høye kvinneandelen blant forskerne, speiler interessen for feltet i samfunnet forøvrig.

NAFKAM-damer
Disse damene forsker alle på alternativ behandling Collage: Christel Slettli Hansen

Tirsdag 27. september presenterte NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen alternativ og komplementær medisin) noen av de forskningsprosjektene som utføres eller har vært utført i tilknytning til det nasjonale forskningssenteret de siste ti årene. (Se egen sak). På programmet stod foredrag av åtte forskere, alle var kvinner.

Professor Vinjar Fønnebø, som er direktør ved NAFKAM, mener kvinnenes interesse for alternativ behandling speiler samfunnet:

- Valg av forskere på NAFKAM er gjort ut i fra hver enkelts faglige dyktighet. Samtidig viser alle brukerundersøkelser at kvinner i større grad bruker alternativ behandling enn menn. Forskningsinteresser har ofte sammenheng med private, personlige interesser. Det er i alle fall erfaringen man har i fag innen helse. Dermed er det nok flere kvinner med den typen kompetanse som vi er på utkikk etter, og også flere kvinnelige søkere til stillinger på NAFKAM.

Ikke samme trend internasjonalt

Fønnebø presiserer at ikke alle kvinnene som stod på podiet tirsdag er ansatte ved NAFKAM, og at det finnes flere mannlige forskere tilknyttet senteret. Disse har imidlertid ikke bosted i Tromsø, og kunne ikke være tilstede under Alternativmaratonen.

- Det vil likevel være riktig å si at kvinnene er i et klart flertall innen forskning på alternativ behandling i Norge. Internasjonalt vil man ikke finne dette like tydelig. Jeg vil anslå at forholdet da er mer 60/40 (kvinner/menn), sier Fønnebø.

Faglig bredde og metode

Tirsdagens maraton ”oppsummerte” på mange måter NAFKAMs ti år som nasjonalt forskningssenter. Presentasjonene omhandlet blant annet pasienters behandlingsvalg ved alvorlig sykdom, sikkerhet ved bruk av homeopati, innvirkningen stress har på opplevelse av kroniske smerter og utarbeidelsen av en modell som skal tydeliggjøre ”hva er alternativ behandling”.

For Fønnebø var det ikke den høye andelen kvinnelige forskere som var det mest slående med maratonen, men bredden i forskningen de presenterte:

- Det som slo meg aller mest er den store bredden vi besitter i fag og kompetanse, og spesielt hvordan dette gir seg uttrykk i metodene vi bruker når vi tilnærmer oss forskningsspørsmål. Det er jeg stolt av.

Hva tenker kvinnene selv?

Vi spurte tre av de kvinnelige forskerne om selv å si noe om hvorfor de tror kvinner er i flertall innen forskning på alternativ behandling, og stilte følgende spørsmål:

1. Hvorfor er du interessert i å forske på alternativ behandling?
2. Hva tror du grunnen er til at kvinner er så sterkt representert på NAFKAM, og innen forskning på alternativ behandling i Norge generelt?
3. Tror du den høye kvinneandelen påvirker forskningsfeltet på noen måte, i så fall hvilke(n)?

Frauke Musial, seniorforsker, NAFKAM

frauke Musial

1. Det var tilfeldigheter som gjorde at jeg begynte å forske på alternativ medisin. MEN, helt siden jeg startet å forske på dette feltet, har det fascinert meg veldig. Det virker på meg som om mange av disse behandlingsformene er en form for ”anvendt psykofysiologi”.

2. Jeg tror det er tre grunner:

For det første: flere av seniorforskerne på NAFKAM er menn, men de har ikke arbeidssted i Tromsø.

For det andre: flere av temaene som det forskes på er relatert til de psykososiale faktorene ved sykdom, for eksempel pasientenes kontekst. Kvinner er nok tradisjonelt mer opptatt av disse temaene, mens fagfelt som fysiologi gjerne er mer mannsdominert.

For det tredje tror jeg medisin generelt og andre relaterte fagområder de siste årene har endret seg til å bli stadig mer ”kvinnelige” fagfelt.

3. Jeg tror ikke den høye kvinneandelen påvirker det alternativmedisinske feltet mer enn det påvirker andre medisinske felt. Jeg tror ”feminiseringen” av medisin vil påvirke hele det medisinske feltet. I hvilken retning vet jeg ikke. Men jeg tror akademisk medisin (utdanning og forskning) er spesielt preget av denne trenden.

Agnete E. Kristoffersen, forsker, NAFKAM

Agnete Kristofferen

1. Mange bruker alternativ behandling, derfor trenger vi mer kunnskap om dette. Derfor forsker jeg på alternativ behandling.

2. Interesse for og bruken av alternativ medisin er størst hos kvinner. Dette speiler seg også i hvilke forskere som forsker på dette.

3. Ja, jeg tror den høye kvinneandelen påvirker forskningsfeltet. Kanskje særlig på hvilke forskningsspørsmål som reises og forsøkes besvart.

Trine Stub, forsker, NAFKAM

Trine Stub

1. Jeg er interessert i å forske på alternativ behandling fordi jeg har jobbet som homeopat og akupunktør i 25 år

2. Jeg tror NAFKAM har en så høy andel av kvinner fordi forskerne på NAFKAM og ellers i verden, speiler samfunnet. Brukerne av alternativ medisin er jo i de fleste tilfeller kvinner.

3. Det har jeg ikke tenkt på. Jeg jobber jo mye med kvantitativ forskning også, og der er det mange menn.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: