Helsepersonell ønsker mer kunnskap om alternativ behandling

- Det er et stort marked av alternative behandlinger, og vi som helsepersonell kan ikke ha oversikt over alt. Det er derfor viktig at vi vet hvor vi finner god informasjon, og at vi har kunnskap om hvordan vi snakker med pasienter om alternativ behandling, sier kreftsykepleier, Marte Wolden.

Wolden er også avtroppende redaktør for tidsskiftet «Kreftsykepleie». I det siste nummeret, som ble publisert nå i mai, er alternativ behandling tema. Her bidrar ni av NAFKAMs ansatte med artikler.

- Pasienter benytter seg av alternativ behandling, og vi som helsepersonell får stadig spørsmål om dette i vår arbeidshverdag, sier Wolden. - Vi ønsket å behandle temaet på en seriøs måte, gjennom artikler vi mener er nyttige for sykepleiere i kreftomsorg.

Anita Salamonsen er gjesteredaktør for temanummeret. Hun har lang fartstid som seniorforsker ved NAFKAM, men gikk nylig over til en stilling som førsteamanuensis ved RKBU Nord.

- Det er et vell av tilbud om alternativ behandling for personer som har eller har hatt kreft, derfor har NAFKAM hatt særlig mye fokus på denne pasientgruppen i vårt arbeid. Denne utgaven av «Kreftsykepleie» viser litt av bredden i NAFKAMs arbeid med forskning og informasjon om alternativ behandling og kreft, forteller Salamonsen. 

Lite eller ingen undervisning om tema

Redaksjonen i «Kreftsykepleie» har allerede har fått flere gode tilbakemeldinger på temanummeret, blant annet fra sykepleiestudenter som ønsker å bruke artiklene i oppgaver på studiet.

- Norske leger og sykepleiere har lite eller ingen undervisning om alternativ behandling i sine utdanninger, forklarer Salamonsen. - Det de har hørt om bruk av alternativ behandling stammer derfor gjerne fra media eller egne pasienter. Ukebladenes “mirakelhistorier” forteller om personer som har blitt friske eller vesentlig bedre av å bruke ulike alternative behandlingsformer. I dagspressen og debattprogram på TV trekkes ofte folks negative erfaringer og holdninger til udokumentert behandling frem, forteller Salamonsen.

Salamonsen har selv undervist om temaet ved medisinstudiet i Tromsø. Hun forteller at stadig flere fremtidige leger fyller opp undervisningslokalene når alternativ behandling står på timeplanen:

- Generelt opplever vi at helsepersonell i økende grad ser nytten av å vite mer om de helsevalg pasienten tar på egen hånd. Dette synes vi er svært positivt. Forskning fra NAFKAM har vist at god kommunikasjon mellom brukere av alternativ behandling og helsepersonell kan bidra til at slike pasienter både har større tillit til det offentlige helsevesenet og i større grad følger helsepersonells behandlingsråd. Dette kan bidra til et mer personsentrert helsevesen og økt pasientsikkerhet.

Hvordan snakker du med pasienter om bruk av alternativ behandling?

Salamonsen synes derfor det er positivt at Wolden og hennes kolleger får spørsmål fra pasienter om alternativ behandling, men sier samtidig at undersøkelser viser at både pasienter og helsepersonell ofte unngår temaet fordi de synes det er vanskelig å snakke om det.

- God kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient øker sannsynligheten for at pasientene tør å bringe bruk av alternativ behandling på banen. Om pasienten stoler på sykepleieren eller legen kan det gjøre at man unngår situasjoner hvor viktig konvensjonell behandling blir utsatt. Det kan også minske sannsynligheten for at det oppstår uheldige interaksjoner mellom den konvensjonelle behandlingen og alternative behandlingsformer som kreftpasienter vurderer å bruke, forklarer Salamonsen. 

- Helt kort kan man si at det viktigste er at helsepersonell selv tar initiativet, og spør pasientene om de bruker alternativ behandling, og at de møter pasientene med empati og respekt dersom de åpner seg. Det kan også være viktig for pasientsikkerheten at helsepersonell journalfører informasjon om kreftpasienters bruk av alternative behandlingsformer, avslutter Salamonsen.

Nyttige tips til hvordan man kommuniserer med kreftpasienter om alternativ behandling finner du i denne artikkelen.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: