Forbrukerrådet vil styrke rettighetene for brukere av alternativ behandling | NAFKAM

Forbrukerrådet vil styrke rettighetene for brukere av alternativ behandling

Forbrukerrådet skal i 2009 kartlegge markedet for alternativ behandling og undersøke om det er behov for et system som kan ta imot og behandle klager fra forbrukere utenfor det offentlige helsevesenet.

Dersom man blir behandlet innenfor det offentlige helsevesenet omfattes man av pasientrettighetsloven. Har man klager på behandlingen kan de rettes til helsetilsynet eller pasientombud. Et slik ombud eksisterer ikke for brukere av alternativ behandling utenfor det offentlige helsevesenet.

- Mange av de som benytter seg av disse tjenestene har en livssituasjon, både medisinsk, økonomisk og sosialt, hvor det er behov for oppfølging på flere områder. Per dags dato er store deler av dette markedet overlatt til seg selv, sier Terje Kili, regiondirektør i Forbrukerrådet i en kronikk på forbrukerportalen.no

Kartlegger markedet

Frem til høsten 2009 skal Forbrukerrådet kartlegge noen av de utfordringene som preger markedet. Noe av det de vil se på er forholdet mellom den som tilbyr en tjeneste og den som kjøper tjenesten. De vil se på hva den som tilbyr tjenester forespeiler kjøper før behandling. Og de vil også undersøke hvilke plikter og rettigheter som følger av kjøpsavtalen.

Verken Forbrukerrådet eller Norge.no, som har ansvaret for pasientrettigheter, mottar mange klager fra brukere av alternativ behandling. Likevel mener Kili at brukernes rettigheter må styrkes.

- Selv om man i den senere tid har hørt om folk som har hatt gode erfaringer ved å benytte seg av disse tjenestene, har vi en mistanke om at det er noen flere som ikke har opplevd den store bedringen, men som kun har hatt store økonomiske utlegg, sier Kili i kronikken.

Stiller krav til politikerne

Kili mener det er naturlig at også kjøp av alternativ behandling faller inn under refusjonsordningen. Han mener det er på tide at det tas grep fra politisk hold, spesielt ettersom flere sentrale politikere den senere tid har stått frem og bekjent sin tro på alternativ behandling.

 - Så i stedet for å aktivt gi legitimitet til deler av denne aktiviteten, vil det være ønskelig at det fra politisk hold, på dette området, blir tatt initiativ for å styrke forbrukernes posisjon, avslutter Kili.

Les mer:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: