Hårmineralanalyse

Hårmineralanalyse er en diagnosemetode der noen hårstrå fra pasienten klippes av og sendes til analyse. Denne skal så gi informasjon om mineralbalansen i kroppen, avdekke mangler eller overskudd, og spore tungmetallforgiftning.
Image
Bilde av krøllete hår og en hånd som holder i det
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Diagnosemetoden hviler på kunnskapen om at stoffer i blodet bindes til hårstråene etter hvert som de vokser, og at gjentatt inntak av spesifikke stoffer så som legemidler, rusmidler og lignende kan spores i hårstråene.

Man vet at mengden av et stoff som tas opp i håret varierer mye. I tillegg påvirker også faktorer som hårfarge og luftforurensning prøveresultater fra analyse av hår. Dette gjør at det bare brukes som supplement og i spesielle tilfeller for eksempel i kampen mot doping i idretten, i rettsmedisinen og i helsehjelp fra det offentlige. Mer om slik  håranalyse kan du lese hos Oslo universitetssykehus. 

Innen alternativmedisinen bruker man begrepet hårmineralanalyse, som signalisererer at man her fokuserer på mineralene i håret. Denne diagnosemetoden brukes ofte av behandlere som mistenker at feilernæring med for lite eller for mye av visse mineraler er årsaken til pasientens problemer. Mengden og sammensetningen av mineralene som analysen deres viser, bruker de så til å foreslå kostholdsendringer eller bruk av kosttilskudd, vitaminer og mineraler som behandling. Noen behandlere mener også at metoden kan brukes til å påvise forgiftning med tungmetaller eller giftstoffer (toksiner) i kroppen, og de bruker den ofte som grunnlag for behandling med detox.

Hårprøvene sendes til kommersielle laboratorier, der de forbrennes til aske. Asken analyseres så for mengden av ulike mineraler, og utfra dette lages det en oversikt over pasientens verdier og nivåer på ulike områder; sett opp mot hva som regnes som normale og optimale verdier. Noen laboratorier utarbeider også forslag på hvilke stoffer pasienten bør fjerne fra eller tilføre kostholdet.

Slik alternativmedisinsk hårmineralanalyse har ikke støtte i helsevitenskapen som en pålitelig metode for å påvise sykdom og behandlingsbehov: Både Barrett (1985), Seidel et al (2001) og Drasch et al (2002) beskriver forsøk der hårprøver fra friske personer blir sendt til forskjellige laboratorier for hårmineralanalyse. Både "normalverdiene", pasientenes resultater og behandlingsbehov som laboratoriene oppga, varierte så mye at forskerne i alle tre studier beskrev tjenestene som upålitelige, uvitenskapelige og økonomisk bortkastede.

Hvis du mistenker at du er syk, bør du ikke velge bort medisinskfaglig undersøkelse og behandling fra den offentlige helsetjenesten til fordel for hårmineralanalyse. Selve undersøkelsen er trolig ufarlig, men forsinket kyndig undersøkelse og virksom nødvendig behandling kan forverre helsetilstanden din vesentlig.

Her kan du lese om andre  alternative diagnosemetoder.

Andre navn

Håranalyse, hair mineral analysis, hair analysis

Generelle forsiktighetsregler

Kilder

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: