Bioresonansterapi

Image
En person holder i et metallhåndtak med venstre hånd og blir undersøkt med elektrodepenn på høyre hånd.
Foto: Ingun A. Mæhlum

Bioresonansterapi er basert på ideen om at man ved bruk av bioresonans-utstyr kan stille diagnose, avdekke behandlingsbehov og behandle pasienter.

Utstyret som behandlerne bruker, er et apparat som mottar og sende signaler via elektroder som festes til eller holdes av pasienten. Ideen er at apparatet skal fange opp det terapeutene kaller usunne frekvenser i kroppen, og avdekke ubalanser og sykdom. Det samme apparatet skal også kunne gjøre de usunne frekvensene sunne, og sende dem tilbake til kroppen. Ifølge teorien skaper dette vibrasjoner som gir en gunstig resonans eller gjenklang på cellenivå. På denne måten mener behandlere at bioresonansterapi kan rette opp ubalanser og sykdom.

Det finnes ikke solid vitenskapelig dokumentasjon på at bioresonans er egnet til å avdekke sykdom, behandlingsbehov eller behandle sykdom.

Bruken av elektroder og grafiske framstillinger på en skjerm, gjør at bioresonansterapi kan minne om undersøkelser på sykehuset med EKG (Store medisinske leksikon), hvor man måler signaler fra henholdsvis hjertet og hjernen. I kontrast til disse undersøkelsene, mener bioresonansterapeutene at de med sitt apparat kan stille diagnose alle steder i kroppen, og at bruk av apparatet også kan gjøre deg frisk fra et større antall helseproblemer.

Noen behandlere bruker bioresonans-utstyr mest for å stille diagnose og gir andre former for behandling, som for eksempel råd om kosthold og ernæring, inkludert bruk av kosttilskudd og dietter. Et eksempel på dette er biopatene. Les mer om alternative diagnosemetoder.

Andre navn

Bioresonans, vibrasjonsterapi, moraterapi, bicom 2000, Bioresonance, Bioresonance Therapy, Biocommunication, Mora Therapy.

Ved søk i våre kilder i juli 2023 fant vi ingen oppsummeringer om bioresonansterapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at bioresonansterapi virker.

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: