Bioresonansterapi

Image
Bilde av en hånd som blir undersøkt med elektrodepenn

Bioresonansterapi er basert på ideen om at man ved bruk av bioresonans-utstyr kan stille diagnose, avdekke behandlingsbehov og behandle pasienter.

Utstyret som behandlerne bruker, er et apparat som mottar og sende signaler via elektroder som festes til eller holdes av pasienten. Ideen er at apparatet skal fange opp det terapeutene kaller usunne frekvenser i kroppen, og avdekke ubalanser og sykdom. Det samme apparatet skal også kunne gjøre de usunne frekvensene sunne, og sende dem tilbake til kroppen. Ifølge teorien skaper dette vibrasjoner som gir en gunstig resonans eller gjenklang på cellenivå. På denne måten mener behandlere at bioresonansterapi kan rette opp ubalanser og sykdom.

Det finnes ikke solid vitenskapelig dokumentasjon på at bioresonans er egnet til å avdekke sykdom, behandlingsbehov eller behandle sykdom.

Bruken av elektroder og grafiske framstillinger på en skjerm, gjør at bioresonansterapi kan minne om undersøkelser på sykehuset med EKG og EEG, hvor man måler signaler fra henholdsvis hjertet og hjernen. I kontrast til disse undersøkelsene, mener bioresonansterapeutene at de med sitt apparat kan stille diagnose alle steder i kroppen, og at bruk av apparatet også kan gjøre deg frisk fra et større antall helseproblemer.

Noen behandlere bruker bioresonans-utstyr mest for å stille diagnose og gir andre former for behandling, som for eksempel råd om kosthold og ernæring, inkludert bruk av kosttilskudd og dietter. Et eksempel på dette er biopatene. Her kan du lese mer om alternative diagnosemetoder.

Andre navn: bioresonans, vibrasjonsterapi, moraterapi, bicom 2000Engelske navn: Bioresonance, Bioresonance Therapy, Biocommunication, Mora Therapy.

Er det trygt?

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp.
  • Les gjerne mer om din juridiske sikkerhet, samt vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
  • Denne og nettstedets øvrige omtaler av terapier er ment som opplysning, og medfører ingen offentlig kvalitetssikring eller godkjenning av terapier eller utøvere. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling; verken på basis av NAFKAMs omtaler eller manglende sådanne. Les mer om dette her.
Bakgrunn

Andre navn: bioresonans, vibrasjonsterapi, moraterapi, bicom 2000Engelske navn: Bioresonance, Bioresonance Therapy, Biocommunication, Mora Therapy.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: