Bioresonansterapi

Image
En person holder i et metallhåndtak med venstre hånd og blir undersøkt med elektrodepenn på høyre hånd.
Foto: Ingun A. Mæhlum

Det fins mange behandlingsformer som bygger på bruk av apparater som skal kunne diagnostisere, behandle og forebygge helseplager. De har ofte navn etter spesifikk teknologi som brukes. Selv om de kan ha visse forskjeller seg i mellom, velger vi i denne artikkelen å omtale dem under ett, som "bioresonansterapi."

Slike terapier bygger på en helseforståelse der helse er den tilstanden hvor kroppens celler eksisterer og fungerer optimalt, ved at cellene vibrerer og sender ut elektromagnetiske pulser i harmoniske frekvenser og mønstre. Innenfor dette konseptet er kroppen da i balanse og likevekt, og kroppens antatte indre livsenergi får sirkulere fritt.

Utstyret som brukes til dette, sies å kunne fange opp og gjenkjenne det terapeutene kaller usunne frekvenser i kroppen, som i følge dem er konsekvensen av ubalanse eller blokkering av den indre energistrømmen. Sykdom og symptomer oppfattes som tegn på slike bakenforliggende problemer.

De samme apparatene skal også kunne nøytralisere eller motvirke de usunne frekvensene ved å sende «normaliserende» pulser tilbake i kroppen. Dette skal da virke positivt på organismen ved at ubalanse motvirkes, kroppens selvhelbredende krefter styrkes; kroppen hjelpes til å rense seg etc, inntil man oppnår ny balanse og likevekt. Da vil sykdomssymptomene etter læren avta.

Noen behandlere har store, stasjonære maskiner som de bruker til bioresonans-behandling. De kan ha elektroder som pasienten skal holde i, eller bruke trådløs teknologi. Resultatene fra målingen og behandlingen framstilles ofte på skjerm. Slik sett kan bioresonans-behandling minne om undersøkelser på sykehuset med EKG, hvor man måler signaler fra henholdsvis hjertet og hjernen. 

Apparatene har utviklet seg også til bærbare enheter ment for hjemmemarkedet og egenbehandling. Med denne utviklingen er det også kommet tjenester som instruksjon/ opplæring i hjemmebruk, samt særskilte «programmer» utviklet for spesifikke helseformål, som pasienten kan kjøpe og laste ned via app/smarttelefon.

Noen behandlere bruker bioresonans-utstyr hovedsaklig for å stille diagnose og velge behandlingsteknikk, for eksempel akupunktur, soneterapi, healing eller råd om kosthold og ernæring, inkludert bruk av kosttilskudd og dietter

Det foreligger ikke pålitelig vitenskapelig dokumentasjon for at bioresonans-behandlinger kan gi noen nøyaktig indikator på medisinske tilstander, sykdom eller behandlingsbehov. 

Ved søk i våre kilder i juli 2023 fant vi ingen oppsummeringer av forskningen på bioresonansterapi for noen konkrete sykdommer eller helseplager. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning nok til å kunne avgjøre om behandlingen har terapeutisk effekt eller ikke. Det vi i slike tilfeller kan si, er at eventuelle påstander om effekt mangler god vitenskapelig støtte.

Økt velvære og livskvalitet

I 2015 oppsummerte forskerne Walach og Marmann åtte studier som undersøkte bioresonans-apparatet Healy brukt for økt velvære og livskvalitet hos friske voksne. De  fant at alle studiene viste en betydelig økning i opplevd velvære og livskvalitet. 

De oppsummerte forskningsstatus med at studiene ikke var tilstrekkelig uavhengig utført, siden de var gjort av produsentens egen utviklingsavdeling, og at dette begrenset verdien av funnene. Videre mente de at resultatene ikke kan forstås som at Healy har terapeutisk effekt på konkrete helseproblemer; at den potensielle virkningsmekanismen bak Healy og andre lignende behandlinger fortsatt var ukjent; samt at eventuell videre forskning bør fokusere på disse aspektene.

Forskningsbiblioteket Natural Medicines oppsummerer forskningsstatus på bioresonans-behandlinger generelt til at de ser ut til å være vel tolererte, uten rapporter om bivirkninger eller andre negative effekter. 

Generelle forsiktighetsregler

Ifølge læren oppstår uhelse ved ubalanse eller ved blokkering av den indre energistrømmen.

Det kan være mange årsaker til dette: fra forgiftning i luft, jord og vann, feil kosthold og livsstil, bivirkninger av kjemiske stoffer som er tilsatt mat, drikke og legemidler, opphopning av avfallsstoffer i kroppen, tidligere traumer, negative reaksjonsmønstre og følelser, med mere.

Normalt skal kroppen klare å håndtere en viss mengde av slike negative påvirkninger, men noen ganger blir belastningen etter læren for høy.

Da oppstår det ubalanse eller energiblokkering, og cellenes vibrasjoner påvirkes negativt. Da vil de vibrere unormalt, og sende ut ugunstige elektromagnetiske pulser, på uheldige frekvenser. Sykdom og symptomer forstås i denne læren som ytre tegn på dette. 

Til teorigrunnlaget hører også ideen om at spesifikke helseproblemer/ plager (allergier, migrene/ hodepine, leddsmerter, problemer med blodsirkulasjonen, hudplager mm) gir distinkte pulser eller mønstre som registreres av apparatene. Utøverne bruker dette som grunnlag for f.eks råd om kostholds- eller livsstilsendringer.

Andre navn

Vibrasjonsterapi, moraterapi, bicom 2000, Bioresonance, Bioresonance Therapy, Biocommunication, Healy-behandling/ terapi, Mora Therapy.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: