7 av 10 ønsker et bivirkningsregister for alternativ behandling

Brukere bør kunne rapportere inn bivirkninger til et offentlig, søkbart nettregister, slik at man kan ta mer informerte valg.

Image


En betydelig andel av den norske befolkningen søker å ta ansvar for egen helse ved at de i tillegg til å oppsøke helsetjenesten, også oppsøker alternative behandlere eller driver egenbehandling med urter, kostholdsprogrammer eller selvhjelpsteknikker, viser funn fra KANTARs Helsepolitiske Barometer for 2021.

Uventede, uønskede effekter av alternativ behandling har tradisjonelt vært underrapportert og underkjent. Mangel på slike data betyr med andre ord ikke mangel på bivirkninger. 

Om lag 70 % av de spurte mener at brukere bør kunne rapportere inn bivirkninger til et offentlig, søkbart nettregister, slik at befolkningen enkelt får muligheter til å ta mer informerte valg om behandling. 

Ønsket om et slikt register kommer i hovedsak fra grupper som vi (fra andre undersøkelser) vet har erfaring med alternativ behandling: Kvinner i alderen 40+, bosatt i Oslo/ Østlandsområdet og som har hatt behov for helsetjenester i 2020. Gruppen som var mest negativ til et slikt register, er generelt de under 30 år, flesteparten menn, og de som ikke hadde kontakt med helsevesenet i 2020.

Hva mener NAFKAM?

-    Et offentlig og forskningsbasert register kan styrke pasientsikkerheten. Det ligger innenfor NAFKAMs oppdrag å identifisere og rapportere potensielle sikkerhetsspørsmål knyttet til bruk av alternativ behandling (CAM) i Norge. De mest åpenbare sikkerhetsproblemene ved bruk av alternativ behandling er uønskede hendelser og legemiddelinteraksjoner forårsaket av de ulike behandlingene, sier leder ved NAFKAM, professor Miek Jong.

Prosjekt skal utrede behovet

Jong forteller at det arbeides med å utvikle et prosjekt som skal kartlegge behovet for et slikt register: 

- Vi er av den oppfatning at et slikt rapporteringssystem er av stor betydning for å identifisere, overvåke og redusere forekomsten av uønskede hendelser forbundet med alternativ behandling. Vi foreslår derfor å involvere forbrukere, pasienter, helsepersonell, CAM-utøvere og helseorganisasjoner for å anslå behovene knyttet til registeret og gjennomførbarheten av et slikt system.

Nærmere informasjon om prosjektet vil komme etter hvert som detaljene blir klare.
 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: