WHO hos NAFKAM: Økt fokus på kvalitet og sikkerhet

Forrige uke var NAFKAM vertskap for møte i Verdens Helseorganisasjon (WHO)'s arbeidsgruppe for kvalitet og sikkerhet innen tradisjonell og alternativ behandling.

De er nå kommet til Tromsø for å følge opp arbeidet som ble igangsatt  i Shanghai for en tid tilbake. -Det er en stor ære å kunne ta imot verdens fremste eksperter på dette feltet til Tromsø og Sommarøy, sier direktør Vinjar Fønnebø. -Det viser at NAFKAM spiller en sentral rolle i dette viktige arbeidet.

Sikkerhet stadig viktigere

Det var sent i 2013 at WHO lanserte en egen strategi for området tradisjonell og alternativ behandling.

- Denne strategien har som mål at medlemslandene skal forholde seg aktivt til alternativ behandling. For mange mennesker i den tredje verden er faktisk tradisjonell og alternativ behandling det eneste behandlingstilbudet de har råd til å oppsøke, forklarer Fønnebø.

- Den vedtatte strategien betyr ikke at WHO går god for at tradisjonell og alternativ behandling er et effektivt behandlingsalternativ til skolemedisinen. WHO anbefaler imidlertid klart at verdens politikere forholder seg mer proaktivt til feltet.

Fønnebø sier at det allerede er et stort og viktig arbeid som er nedlagt i WHO’s strategi for dette området. –Hovedhensikten med møtet i Tromsø er å drøfte vegen videre på globalt plan, blant annet å avdekke områder innen kvalitet og sikkerhet som bør bli gjenstand for økt forskningsaktivitet.

Global oppmerksomhet er viktig

- Jeg syns det er svært viktig og positivt at WHO har tatt en aktiv rolle på dette feltet, siden kvalitet og sikkerhet innen alternativ behandling i stor grad er et uutforsket område. Ett av områdene vi som WHO’s samarbeidssenter er spesielt involvert i, er hvordan kvalitet og sikkerhet kan og bør utvikles på feltet alternativ behandling, på lik linje som innen skolemedisinen, avslutter Fønnebø.

Les mer om WHO's strategi på området tradisjonell og alternativ behandling hos WHO

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: