Vår forskningsmodell

NAFKAM har publisert en forskningstilnærming til fagfeltet som har oppnådd stor internasjonal aksept. Modellen angir frem nivåer som alle bør dekkes når man forsker på området alternativ behandling.

Det synes å være et gap mellom publisert forskning som viser liten eller ingen effekt av alternativ behandling, og rapporter om betydelig klinisk nytte fra pasienter og utøvere av alternativ behandling. Dette "gapet" kan være delvis på grunn av at forskningen hittil i all hovedsak har begrenset seg til placebo-kontrollerte randomiserte studier. Slike studier er hensiktsmessig utformet for å svare på spørsmål om effekt og sikkerhet av legemidler, men møter utfordringer når man skal utforske behandlingstilnærminger som er komplekse av natur. Slike finnes både innen skolemedisin og alternative behandling.

I motsetning til skolemedisin, har alternativ behandlingsfeltet ingen regulatoriske eller økonomiske portvoktere som kontrollerer sine behandlingsformene før de blir markedsført. Behandlinger kan dermed være i utstrakt bruk før forskerne vet om deres eksistens. I tillegg er behandlingene ofte gitt som en integrert "behandlingspakke", uten forutgående  vurdering av sikkerhet.

NAFKAM har derfor lansert en fem-faset forskningsstrategi for feltet alternativ behandling. Strategien er generaliserbar til ethvert klinisk felt som ikke er regulert av ovennevnte portvoktere.

De fem forskningsfasene er:

  1. Forskning på kontekst, paradigmer, filosofisk forståelse og bruk
  2. Forskning på behandlingenes sikkerhet
  3. Forskning på “behandlingspakke”- effekten.
  4. Forskning på effekten av komponentene i behandlingspakken
  5. Forskning på biologiske mekanismer.

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: