Vanskelig å vurdere helseinformasjon på nett

Ni av ti sier at de har søkt informasjon om helse og sykdom på nettet. Kan de stole på det de finner?

En undersøkelse gjennomført av det danske nettstedet Sunhed.dk, viser at over 90 prosent av danskene har søkt helseinformasjon på nettet. Halvparten av de spurte oppga at det var lett å finne informasjon om helse på nettet, men vanskelig å vurdere troverdigheten til kildene.

Dansk informasjonssenter utmerker seg positivt

VIFAB (Videns- og Forskningssenteret for Alternativ Behandling), er det offentlige senteret som hjelper danskene å finne troverdig informasjon om alternativ behandling, slik NAFKAM gjør i Norge.

Denne jobben gjør de så godt at de er blitt nominert til Bedst på Nettet-prisen i kategorien ”Statlige institusjoner”. Undersøkelsen gjennomføres av IT- og Telestyretjenesten, og dømmer blant annet ut fra følgende kriterier: kvaliteten på hjemmesiden, om teksten er klar og forståelig, og man finner det man leter etter.

- På VIFAB har vi som mål å gi danskene sakelig og nøytral informasjon om alternativ behandling og naturmedisin. Vi forsøker også å gi danskerne all den informasjon om emnet som de trenger for å treffe et kvalifisert valg. Dette innebærer blant annet informasjon om hva går behandlingen ut på, om behandlingen har effekt og hva man skal være oppmerksom på dersom man ønsker å benytte seg av alternativ behandling, sier Helle Lønroth som er sentersjef ved VIFAB.

Lønroth forklarer videre at de sjelden opplever direkte henvendelser til VIFAB, men at de har mange lesere av nettsiden sin. Særlig artikler om akupunktur, som er den mest brukte behandlingsformen i Danmark, er mye besøkt. Beskrivelser av andre mye brukte behandlingsformer som healing, kraniosakral terapi, soneterapi, samt oversikter over effekten av alternativ behandling også mye besøkt.

Mange brukere også i Norge

European Commision har undersøkt europeiske nettvaner og funnet at nordmenn, i likhet med sine naboer, er blant de ivrigste i Europa på å søke helseinformasjon på nettet.

Dette er også i tråd med en undersøkelse Teknologirådet la frem i fjor. I følge undersøkelsen hadde 85 prosent av nordmenn søkt på nettet etter informasjon om helse og sykdom.

- Det er helt riktig av brukerne å være kritiske. Selv om det selvfølgelig er mye nyttig informasjon samlet på nettet, er det samtidig mye som kan virke villedende. Kanskje gjelder dette spesielt informasjon om alternativ behandling. Det finnes lite solid dokumentasjon som viser effekt av alternativ behandling, men samtidig er det mange brukere og tilbydere. Til tross for skjerpede lover og regler for markedsføring av helseprodukter, hører vi stadig om behandlinger og produkter som rene mirakelmedisiner, forklarer Ola Lillenes, redaktør av nafkam.no.

- Ofte mangler det også informasjon om sikkerhet. En av de oppgavene som har vært viktigst den siste tiden for NAFKAM, har vært saklig og forståelig informasjon om mulige bivirkninger og interaksjoner ved bruk av alternativ behandling.

Blant de beste på e-Helse i Norge

I en undersøkelse gjennomført av Helsebiblioteket og Sykehuset Innlandet ble kvaliteten på 46 norske nettsteder vurdert. NAFKAM ble da rangert til å være blant de seks beste nettstedene i Norge på helseinformasjon på internett.

- Denne anerkjennelsen setter vi selvfølgelig stor pris på, sier Lillenes, – Vi jobber kontinuerlig med å gjøre informasjonen vår så relevant og forståelig som overhodet mulig for våre brukere.

Egne rutiner for å sikre troverdig informasjon

For å gi sine lesere mest mulig korrekt og objektiv informasjon har NAFKAM utviklet egne kvalitetssikringsrutiner. Blant annet innebærer dette at nettstedet har strenge regler for hvilke kilder til forskning man bruker.

NAFKAM har valgt å bruke The Cochrane Library, Natural Medicines og Natural Standard. Informasjonen i disse databasene er utarbeidet, gjennomlest og godkjent av erfarne forskere. Slik sikres leserne at informasjonen om effekt og risiko holder høy kvalitet.

- Vi er det offentlige nettstedet for de som søker kunnskapsbasert informasjon av alternativ behandling. Det betyr at vi ikke styres av personlige eller økonomiske interesser. Informasjonen du finner hos oss skal gjøre det lettere for brukere og potensielle brukere av alternativ behandling å ta trygge valg. Det skiller oss fra nettsider som promoterer alternative behandlinger eller produkter, sier Lillenes.

Naturlig - ikke alltid trygt

Lillenes fremhever spesielt seksjonen om urter og kosttilskudd, som nettstedet lanserte i sommer.

- Mange tenker at produkter som markedsføres som ”naturlige” er trygge. Dette er ikke alltid tilfellet. En rekke urter og kosttilskudd har bivirkninger knyttet til seg. Dette er viktig informasjon å få ut til forbrukerne.

Ginkgo er et eksempel på en plante som brukes i flere kosttilskudd, og mot en rekke lidelser.

Forskning viser at ginkgo kan reagere med en lang rekke legemidler, urter og kosttilskudd, blant annet Ibuprofen. Det fins i vanlige smertestillende og febernedsettende tabletter, som Ibux. I følge våre kilder er samtidig bruk av Ibuprofen og ginkgo forbundet med alvorlige følger, som økt risiko for blødninger.

- Et annet eksempel er johannesurt, som interagerer med en rekke vanlige legemidler som for eksempel p-piller. Dersom man vurderer å bruke f.eks ginkgo eller johannesurt medisinsk, er det derfor viktig å skaffe seg denne informasjonen, for å unngå uønskede eller skadelige virkninger, forklarer Lillenes.

Tips til brukere av alternativ behandling

Lillenes anbefaler også at man leser NAFKAMs pasientveiledning, om man vil vite mer om hva man bør vurdere før man prøver alternativ behandling.

- Her gir vi noen tips til hva du bør tenke på når du søker informasjon og når du skal velge behandler. Der lister vi også andre gode kilder til helseinformasjon, som mange sikkert kan ha nytte av.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: