Utvikler beslutningsverktøy for alternativ behandling ved barnekreft

Image
Trine Stub

 

Trine Stub, seniorforsker ved NAFKAM, annonserte nylig at prosjektet hun leder har fått 1,2 millioner svenske kroner i forskningsmidler fra Ekhagastiftelsen i Sverige. Prosjektet starter opp 1. januar 2021, og er planlagt ferdigstilt 1. januar 2024.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektleder Stub forteller at mange foreldre velger å bruke alternativ behandling i tillegg til konvensjonell behandling for sine kreftsyke barn: 

-    Forskning viser at foreldrene håper at alternativ behandling kan redusere bivirkninger av kreftbehandlingen, øke livskvaliteten og muligens kurere selve kreften. Det er imidlertid vanskelig å finne pålitelig informasjon om alternativ behandling ved kreft hos barn. Pasienter og pårørende opplever ofte at helsepersonell har mangelfull kunnskap om temaet. Informasjonsplattformer som skal gi pasienter, pårørende og helsepersonell råd om alternativ behandling ved kreft mangler avsnitt med informasjon om barnekreft.

Målet med prosjektet er derfor å utvikle, implementere og evaluere et beslutningsverktøy om alternativ behandling og barnekreft. Beslutningsverktøyet skal være et nettbasert oppslagsverk med informasjon om alternative behandlinger ved sykdommen, og hvilken forskning som finnes på effekt og risiko ved bruk av disse. Dette skal hjelpe foreldre med kreftsyke barn til å ta velinformerte og forskningsbaserte valg om alternativ behandling og kreft. 

-    Kildene kan være forskning, kliniske erfaringer fra helsepersonell og andre terapeuter, pasientenes preferanser, og kontekstuelle faktorer som kultur og tradisjoner, sier Trine Stub.

Prosjektet vil i tillegg gi økt kunnskap om bruken av alternativ behandling blant barn med kreft og innblikk i foreldrenes beslutningsprosesser. Verktøyet som skal utvikles, skal også gi informasjon om kreftlegers kliniske erfaringer med bruk av alternativ behandling. For å få dette til, skal prosjektgruppa gjennomføre telefonintervjuer med kreftleger (nasjonalt og internasjonalt).

I et forprosjekt, finansiert av Barnekreftforeningen i Troms og Finnmark, har Stub allerede gjennomført 23 intervjuer med foreldre med barn som har kreft og spurt dem om barnet brukte alternativ behandling da han/hun var sykt, og begrunnelsene for valget. Funnene er beskrevet i en artikkel som er sendt inn til en internasjonal journal for publisering. 

Stubs prosjektgruppe skal samarbeide med Barnekreftforeningen i Norge og med professor Wim Tissing og hans forskningsgruppe ved Princess Máxima Center for Pediatric Oncology. I tillegg vil de samarbeide med en forskningsgruppe innen helsetjenesteforskning ved Nivel, Netherlands institute, ledet av professor Sandra van Dulmen. Målet med samarbeidet er først og fremst å dra nytte av hverandres erfaringer.

-    Arbeidet vil foregå i fire faser. I første fase vil vi kartlegge foreldrenes informasjonsbehov i en spørreundersøkelse blant medlemmene av Barnekreftforeningen. I andre fase vil vi gjennomføre en litteraturstudie og sammenfatte kreftlegers erfaring ved bruk av alternativ behandling hos barn med kreft. Deretter vil vi utvikle oppslagsverket ved hjelp av et syvtrinns system (GRADE), og i siste fase vil vi teste og evaluere verktøyet blant en gruppe brukere, sier Trine Stub.

Ekhagastiftelsen

Ekhagastiftelsen ble opprettet av lege Gösta Videgård i 1944. Han hadde slitt med svak helse helt siden ungdomsårene og var opptatt av å leve sunt og finne naturlige behandlinger som kunne hjelpe. Naturmedisin og komplementære behandlinger er av den grunn et prioritert forskningsområde for Ekhagastiftelsen. Det nye prosjektet er dermed svært relevant for stiftelsens satsning og kjerneverdier.
 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: