Urtemedisin innvirker på hjertemedisiner | NAFKAM

Urtemedisin innvirker på hjertemedisiner

“Urtemedisin som blir brukt av millioner av briter kan utgjøre en alvorlig helserisiko ved å påvirke medisiner som ofte skrives ut for hjertesykdom” rapporter den britiske avisa The Times. Hva kan vi lese ut av avisoverskriften?

Samler bevis for skader

Nyhetssaken baserer seg på en gjennomgang av de bevis som finnes på mulig skade og uheldig påvirkning når folk med hjertesykdom også inntar ulike typer urtemedisin. Studien ble nylig publisert i det medisinske fagtidsskriftet Journal of the American College of Cardiology.

Johannesurt kan være farlig

Det er allerede godt kjent at mange urtemedisiner og ulike kosttilskudd kan påvirke vanlige medisiner. Et eksempel på dette er Johannesurt (St. Johns Wort/Hypericum) som blir brukt mot milde depresjoner. Både forskning og klinisk praksis viser at urten kan ha uønsket og direkte farlig innvirkning på en rekke legemidler, når disse tas sammen.

Naturlig og trygt?

NHS Choices er nettportalen til det engelske helsevesenet. De sier at “mange har en falsk følelse av trygghet når det gjelder urter fordi de ses på som naturlige. Men naturlig betyr ikke alltid trygg. Alle som vurderer å bruke alternative medisiner i tillegg til foreskrevne medisiner rådes til å diskutere dette med en lege, sykepleier eller farmasøyt først”

Er det farlig å bruke hvitløk?

Dette studiet bekreftet at flere kjente urter kan være farlige å bruke sammen med legemidler. Johannesurt interagerer sannsynligvis med hele 11 klasser med medikamenter og gjør at de ikke virker som de skal.

I tillegg mistenkes Gingko Biloba (Tempeltre) å føre til alvorlige blødninger sammen med for eksempel antikoagulerende midler som warfarin og aspirin.

Hvitløkspreparater kan føre til økt blødningstendens og bør derfor ikke brukes sammen med blodfortynnende midler og inntak bør stoppes 10 dager før kirurgi. Dette gjelder spesielt pasienter som tar aspirin eller warfarin.

Snakk med legen!

NAFKAM oppfordrer alle som tar en eller annen form for urtemedisiner eller kosttilskudd om å opplyse sin behandlende lege om dette for å minske muligheten for skade og uønskede sammenblandinger. Det er også viktig at du oppgir til din alternative behandler hva slags skolemedisinsk behandling du eventuelt mottar.

Fakta om studien

  • Forskningsstudie
  • Utført ved the Mayo Clinics, Arizona, USA
  • Publisert i Journal of the American College of Cardiology
  • Funn: Enkelte urter/tilskudd er skadelige sammen med vanlige medisiner
  • Konklusjon: Informer din lege om hva du gjør!

Kilder: NHS Choices Timesonline Reuters

Forskingsstudien: Use of Herbal Products and Potential Interactions in Patients With Cardiovascular Diseases, Journal of the American College of Cardiology 2010

Eksterne linker: Legemiddelverket om naturlegemidler Uhell og forgiftninger med urtebaserte kosttilskudd

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: