Store sprik i bruk, kunnskap og regulering av alternativ behandling i Europa

Image
Regulation of CAM in Europe

Forskningsnettverket CAMbrella har gjennom tre år undersøkt bruk, kunnskap og regulering av alternativ behandling i Europa, på oppdrag fra EU. Resultatene viser at det er store sprik mellom de ulike landene.
 
Norge har i dette arbeidet stått hovedansvarlig for å samle inn og kategorisere lovgivningen og reguleringen i 39 land.
 
- Disse undersøkelsene har avdekket et stort sprik i hvordan landene forholder seg til alternativ behandling, forteller NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø, som har ledet det norske bidraget.
 
Blant annet viste disse undersøkelsene at det i Europa er mer enn 150.000 registrerte leger med tilleggsutdannelse innen alternativ behandling, og mer enn 180.000 registrerte behandlere uten autorisasjon som lege. Dette gir opptil 65 alternativbehandlere per 100.000 innbyggere - men juridisk regulering og utdanningskrav til behandlere er altså forskjellig i alle landene.
 
- Med økende helsetrafikk over grensene, må helsemyndighetene nå forholde seg mer aktivt til slik behandling, mener Fønnebø. -Det er en reell del av det totale helsetilbudet, enten man liker det eller ikke. Ulikhetene skaper uklarhet. Dessuten gjør mangelen på kunnskap om sikkerhet det viktig for oss forskere å vektlegge og framskaffe pålitelig informasjon om både bivirkninger og usikker bruk.
 
Sammenlignet med Nord-Amerika, Asia og Australia, mener Fønnebø at europeiske myndigheter ligger etter, i sin tilnærming til og håndtering av alternativ behandling.
 
- Det er behov for en felles innsats for å øke kunnskapen om dette feltet, og i prosjektet har forskerne utarbeidet  et “Veikart for europeisk forskning på alternativ behandling", avslutter Fønnebø.
 
Resultatene fra CAMbrella ble presentert på en konferanse i Brussel 29. november. Les mer om NAFKAMs bidrag i CAMbrella her

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: