Stor interesse for NAFKAMs verdenskonferanse

NAFKAM i Tromsø skal i mai arrangere den 5. verdenskonferansen innen forskning på KAM - eller komplementær og alternativ behandling, som det heter.

De regner med 600 deltakere fra hele verden. Konferansens leder og NAFKAMs direktør Vinjar Fønnebø sier at de allerede merker at interessen er stor:

-Ja, allerede nå fem måneder før, har forskere fra hele verden begynt å melde seg på, sier Fønnebø. - Da fristen for å levere inn ønsker om å få presentere sin forskning gikk ut i rett før jul, hadde vi fått inn over 400 forskningsprosjekter til vurdering, og det syns vi er veldig bra. Disse skal nå vurderes av en internasjonal gruppe av fagfolk, slik at programmet vårt skal bli så helstøpt og ha så høy kvalitet som mulig.

Fokus på kroniske lidelser

Konferansen i mai har fått temaet "Relevant research for the chronically ill", noe som betyr at programkomiteen vil legge vekt på at det skal presenteres forskning og holdes foredrag om alternativ og komplementær behandling spesielt med tanke på kroniske sykdommer.

- Bare fra Norge vet vi jo at rundt halvparten av befolkningen bruker alternativ behandling, og at mange av disse har kroniske lidelser og plager, forteller Fønnebø.- Det er mange kronikere som sier at de bruker alternativ behandling som smertelindring eller fordi den konvensjonelle behandlingen de får ikke virker tilstrekkelig. Mange helse- og samfunnsforskere mener at antallet mennesker med kroniske lidelser vil øke i årene som kommer. Siden mange av de alternative behandlingsformene som brukes ikke er tilstrekkelig forsket på, ønsker vi i NAFKAM å være med og sette fokus på denne pasientgruppen overfor verdens forskere.

Stor og viktig konferanse

Forskning innen KAM-feltet internasjonalt foregår som regel spredt eller som samarbeidsprosjekter, hvor forskerne ofte ikke er samlokaliserte. Blant annet derfor mener Fønnebø at den årlige konferansen er svært viktig for forskerne på dette feltet:

- Fagfeltet utvikler seg raskt, og for forskere er denne årlige konferansen en viktig møtearena for å holde seg oppdatert gjennom viktige faglige debatter og presentasjoner. I 2009 var konferansen i USA, og det ble satt rekordtall med 790 deltakere. Selv forventer vi at 600 deltakere vil finne veien til Tromsø i mai. Det som er viktig med disse konferansene er at forskere får møte hverandre utfordre hverandre og lære av hverandre, rett og slett. Flere store internasjonale forskningsprosjekter har blitt ”født” på disse konferansene. Folk knytter kontakter, inspirerer, deler kunnskap og erfaringer. Det er viktig for forskningen.

Oppskriften: Godt program i eksotiske omgivelser

Konferansen i Tromsø blir den 5. internasjonale kongress om forskning på komplementær behandling - ICCMR 2010. Tidligere har konferansen vært avholdt både i USA, Europa og Australia - og i år tar altså verdenseliten innen KAM-forskning turen til Tromsø. På spørsmål om hvordan Norge og NAFKAM har fått jobben med å arrangere 2009-konferansen, svarer Fønnebø at Norge har vært et foregangsland:

- Ved å satse på forskning innen alternativ behandling, er Norge, NAFKAM og Tromsø blitt kjente og anerkjente i det internasjonale miljøet. NAFKAM er ett av få forskningssentre på alternativ behandling, det vil si at vi er noe mer enn frittstående forskere spredt utover geografisk. Ved NAFKAM er det samlet kompetanse i verdensklasse, forteller han stolt. -I tillegg må det jo sies at Tromsø er svært eksotisk. Tenk deg å få faglig påfyll i slike omgivelser - det er ikke alle forunt!

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: