Soneterapi ved behandling av akutt bihulebetennelse

Bakgrunn: Bihulebetennelse er ansett som en mild, selvbegrensende øvre luftvegsinfeksjon uten kurativ behandlingstilnærming i det offentlige helsevesen. På samme tid har norske soneterapeuter erfaring med en rask og god klinisk respons hos disse pasientene. Det finnes ingen gode klinisk studier på effekt av soneterapi ved akutt bihulebetennelse.

Hensikt: Formålet med studien er å undersøke om det er en statistisk indikasjon (separation test) for å påvise en effekt av soneterapi ved akutt bihulebetennelse i en større klinisk studie.

Forskningsmetode: Studien gjennomføres ved Vestskogen medisinske senter og Nøtterøy naturmedisinske senter i Vestfold. Pasienter over 18 år med akutt bihulebetennelse randomiseres til å motta behandling hos soneterapeut i tillegg til behandling hos lege. Kontrollgruppa mottar behandling hos lege. Pasienten registrerer helseplager ved inklusjon, dag 2 og dag 10 i studien.

Ansvarlig for prosjektet: Arne Johan Norheim 

Tett i pappen? Du kan være den vi er på jakt etter!

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: