Skal undersøke pakistanske innvandreres helseforståelse og bruk av folkemedisin

Image
Fotomontasje fra colourbox som illustrerer tradisjonelle urter
Foto: Colourbox.com

Nytt PhD-prosjekt: "Traditional and complementary medicine used by immigrants from Pakistan living in Oslo, Norway". 

Seniorforsker Agnete E. Kristoffersen forteller at forskning på innvandreres bruk av tradisjonelle behandlingsformer fra hjemlandet har vært ønsket lenge: -Til tross for at mange innvandrere har bodd i Norge i flere tiår, rapporteres det fortsatt om andre helseplager og dårligere helse hos disse, enn blant etniske nordmenn. For å gi denne gruppen pasientsentrert kultursensitiv helsehjelp, trenger helsepersonell informasjon om deres kulturelle verdier og oppfatning av helse og helsetjenester, og ikke minst hva de bruker av andre behandlingstiltak i tillegg til helsehjelp fra det offentlige.

Bruk av tradisjonelle og alternative behandlingsformer er utbredt i Norge generelt, og studier fra utlandet (se under) viser at pakistanske innvandrere ofte fortsetter å bruke urtene og andre behandlinger fra den pakistanske folkemedisinen i sine nye hjemland.

-Dette er trolig andre urter og behandlingsformer enn det etniske nordmenn bruker, og det er det vi ønsker å undersøke i denne studien. Pakistansk folkemedisin er tungt sentrert rundt urter og planter. Man vet generelt at slike i tillegg til potensielt å by på helsemessige fordeler, også kan forårsake bivirkninger, eller interaksjoner med for eksempel skolemedisinske legemidler.

Kristoffersen forteller at stipendiaten som tilsettes, skal gjøre feltarbeidet og samle inn data i Oslo-området, med mål om å kunne svare på følgende spørsmål:

1. Hva legger første- og andregenerasjons pakistanske innvandrere i begrepene «helse» og «sykdom», og hva kjennetegner deres strategier for å ta vare på helsa?

2. Hvor stor er forekomsten, og hva er deltakernes begrunnelser for å bruke urter, tradisjonelle og alternative behandlingsformer i tillegg til eller i stedet for helsehjelp fra det offentlige?

3. Hvilken kunnskap har helsepersonell om pakistanske innvandreres bruk av tradisjonelle behandlingsformer og hvilke holdninger og erfaringer har de til dette, og i hvilken grad samtaler de med pasientene sine om slik bruk?

Les mer:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: