Skal undersøke forholdet mellom holdninger og faktiske behandlingsvalg – du kan bidra

Image
Anita Salamonsen og Agnete Kristoffersen

NAFKAM og kanadiske Bishop’s University ønsker nå dine svar i en ny undersøkelse. De vil undersøke hvordan folk i Norge og Canada tenker rundt sine behandlingsvalg nå og fremover i tid. Du er interessant for studien uansett om du har kjente helseplager eller regnes som frisk, eller om du bruker alternativ behandling eller ikke.

NAFKAM er representert ved seniorforskerne Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen. 

-Vi vil undersøke hvordan folk i Norge og Canada tenker rundt sine behandlingsvalg nå og fremover i tid. Det betyr at både personer som har helseplager og personer som per i dag regner seg som friske vil være viktige deltakere i prosjektet. Det samme vil både personer som er hyppige brukere av alternativ behandling, og personer som ikke bruker alternativ behandling i det hele tatt, sier de til nafkam.no.

–Brukerperspektivet i studien kan gi innspill til både norske helsemyndigheter, alternative behandlere og behandlerorganisasjoner i forhold til et treffsikkert innhold i framtidens helse- og behandlingstilbud, sier Salamonsen.

Agnete Kristoffersen tilføyer at det også vil bli interessant å sammenligne svarene fra Norge og Canada: -Selv om den offentlige helsetjenesten i disse to landene har en del likhetstrekk, finnes det også forskjeller som for eksempel tilgangen til klinikker som tilbyr både konvensjonell og alternativ behandling. I mange land er også helsevesenet organisert på en annen måte enn i Norge, ved at mye av bruken blir betalt privat gjennom ens forsikring. Da kan man også tenke seg at skillet mellom bruk av konvensjonell behandler og alternativ behandler kan bli mindre tydelig enn i Norge. I undersøkelsen er det vi som har prissatt tjenestene. Dermed frigjør vi oss litt fra dagens situasjon, og får se om det er tenkemåten eller helsesystemene som påvirker folks prioriteringer.

En rapport fra den nye studien vil være klar i løpet av høsten 2015. Les mer om studien her.

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: