Setter ekspertdialog-møte om LP for CFS/ME på pause

Image
To strekmennesker med snakkebobler.
Illustrasjon laget av NAFKAM

-Vi har bestemt oss for å stanse planleggingen av et ekspertdialog-møte om selvhjelpsteknikken Lightning Process (LP) for CFS/ME, sier NAFKAMs leder professor Miek Jong. 

–Vi vurderer det slik at forholdene pr nå ikke ligger til rette for et slikt arrangement, forklarer hun.

Et ekspertdialog-møte er en konversasjon mellom ulike fagfolk og pasienter som eksperter på egen helsesituasjon. Målet med en slik dialog er at disse sammen kan reflektere over og muligens komme til enighet om sentrale aspekter og problemstillinger.

-For at et slikt arrangement skal lykkes og være nyttig, er det noen forutsetninger som må være på plass, fortsetter Jong. -Dialogen må foregå et nøytralt sted, med trygge rammer som preges av respekt og enighet om at standpunkter og meninger kan være ulike. Basert på utviklingen i året som har gått, vurderer vi det ikke som mulig for NAFKAM å kunne legge tilstrekkelig til rette for et slikt møte om LP som behandling ved CFS/ ME.

Til tross for dette, har NAFKAM allerede framskaffet en rekke konkrete spørsmål, forslag og ønsker fra ulike grupperinger i debatten, som kan være relevante å diskutere i et slikt møte.

–Derfor forlater vi ikke dette initiativet helt, men vil avvente utviklingen. Når vi vurderer at forutsetningene om trygge og nøytrale rammer er tilstrekkelig tilstede, kan et slikt arrangement bli aktuelt, avslutter Miek Jong.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: