Ryggsmerter kan reduseres ved hjelp av samtaleterapi. | NAFKAM

Ryggsmerter kan reduseres ved hjelp av samtaleterapi.

En britisk studie kan nå vise til at samtaleterapi har positiv effekt ved ryggsmerter.

600 personer deltok i forsøket, som var lagt opp til å hjelpe pasienter med å takle sine rygglidelser bedre psykisk.

Metoden, som kalles kognitiv atferdsterapi, ble gjennomført på 400 av pasientene i løpet av seks gruppeterapi samlinger. De resterende 200 mottok standard behandling gjennom ett år. Gruppen som fikk samtaleterapi lærte avslapningsteknikker og hvordan de skulle bearbeide negative tanker omkring ryggsmerten og dens begrensinger. Samtalene omhandlet også hvordan man kan takle frykten for skade og hvordan man holder seg aktiv ved tilbakefall av smerter.

Da forsøkspersonene etter ett år svarte på spørreskjema om smerter og funksjonshemminger, var resultatene betraktelig mer positive i gruppen som fikk behandling ved bruk av samtaleterapi.

Forskerne ved Universitetet i Warwick hevder det ikke er lett å finne behandlingsmetoder som gir langtidseffekt ved rygglidelser. Utfordringen er å finne metoder som gir effekt også etter at selve behandlingsperioden er over.

Les artikkelen her.
Les forskningsrapporten her.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: