Rødkløver effektiv ved depresjon? | NAFKAM

Rødkløver effektiv ved depresjon?

Nær en tredjedel av kvinner opplever å få en depresjon i løpet av de første årene i overgangsalderen, viste en studie i 2006. Nå kan det vise seg at rødkløver inneholder stoffer som kan lette depresjon, angst og uro hos denne gruppen.

Rødkløver inneholder østrogenlignende forbindelser kalt isoflavoner. Isoflavoner er ofte brukt til å behandle overgangsplager som høyt kolesterol og for å forebygge osteoporose.

I en nylig publisert studie har man undersøkt om ekstrakter fra rødkløver kan lette mentale plager for kvinner i overgangsalderen.

109 kvinner deltok i studien. Disse ble ut fra en tilfeldig fordelingsmodell enten utdelt kapsler med 80 milligram isoflavoner fra rødkløver, eller et tilsvarende placeboprodukt. Disse skulle de ta daglig i nitti dager. Etter nitti dager ble kvinnene bedt om å ha et opphold fra de gjeldende preparatene i en uke, for å ”vaske” kroppen. Deretter byttet forskerne på hvem som fikk placebo og hvem som fikk isoflavoner.

I begynnelsen av hver behandlingsperiode målte forskerne depresjons, angst og uro hos kvinnene etter to ulike modeller (Hospital anxiety and depression scale og Zung’s self rating depression scale).

I gruppen som fikk rødkløver avtok symptomene på uro, angst og depresjoner med rundt åtti prosent.

Symptomene forbedret seg også i den andre gruppen, men bare med i overkant av tjue prosent.

Ingen bivirkninger ble rapportert under behandlingsperioden.

Selv om dette er lovende resultater, skriver forskerne at det trenges flere og større studier for å bekrefte funnene; og eventuelt undersøke hvorfor rødkløveren har denne virkningen på kvinnene.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: