Publikasjoner basert på RESF

Datainnsamlingen ble avsluttet 31.12.2020.

Ett av målene for RESF var å danne grunnlag for forskning på hvilke faktorer som påvirker sykdomsforløp. Slik forskning kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag.

Her følger en oversikt over vitenskapelige publikasjoner, fagartikler, konferanseinnslag og presseoppslag om RESF:

Ønsker du å benytte data fra RESF i et forskningsprosjekt?

Forskere kan søke om tilgang til data fra Register for eksepsjonelle sykdomsforløp ved å fylle ut søknadsskjemaet med variabellisten og andre nødvendige vedlegg fra listen nedenfor:

Les mer: 

Avslutter datainnsamlingen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: