PedCAM nytt medlem i ICCR | NAFKAM

PedCAM nytt medlem i ICCR

ICCR (International Collaboration on Complementary Therapy Resources) er et internasjonalt samarbeidsforum for nasjonale leverandører av nettbasert informasjon om alternativ behandling.

Målet med ICCR er å forbedre informasjon om alternativ behandling på verdensbasis. De ulike medlemslandene fokuserer på ulike aspekter ved denne type informasjon.

Pediatrisk fagkunnskap

PedCAM (Pediatric Complementary and Alternative Medicine Research and Education Network) i Canada er den første organisasjonen som er gitt status som støttemedlem i ICCR. PedCAM’s nettverksdirektør Dr. Sunita Vohra forklarer: - Vi ser frem til å bli en del av en større organisasjon med autoritet og troverdighet på området informasjonsformidling og komplementær og alternativ medisin –Vårt bidrag til ICCR samarbeidet er vår ekspertise på barn og unge, siden vi er et av få informasjonsnettverk med dette fokus.

Fokus på barn og unge

- PedCAM betjener en ofte underrepresentert befolkning, det vil si barn og unge, når det gjelder informasjonsbehov og alternativ behandling, sier Dr. Vohra. - PedCAM håper å bidra til at hensyn til disse gruppene ivaretas innen ICCR satsinger, og ønsker å være med å utvikle retningslinjer, samt finne løsninger for utfordringene ved å finne god informasjon om alternativ behandling.

Ønsker troverdig informasjon

Målet med ICCR er å skape et levende forum hvor vi kan lære av hverandre for å forbedre våre tjenester. Tanken bak samarbeidet er å gi forbrukere og helsepersonell verden over bedre informasjon ved å dra veksler på hverandres erfaringer, Ola Lillenes, redaktør ved Nafkam. Nafkam har for øyeblikket ansvaret for å koordinere ICCR-samarbeidet.

Ønsker flere medlemmer velkommen

ICCR samarbeidet vokser, og betjener nå mer enn 500 millioner mennesker på verdensbasis med informasjon om alternativ behandling. ICCR åpnet for støttemedlemsskap i 2009. – Vi håper utvidelsen av samarbeidet vil gjøre at flere leverandører av informasjon om alternativ behandling ønsker å søke om støttemedlemsskap. Vi ser allerede at det at ICCR finnes, er med på å bidra til høyere standard på denne typen informasjon, sier Ola Lillenes.

Relaterte artikler hos Nafkam: Internasjonalt samarbeid gir bedre informasjon til deg

Fakta

ICCR webside

 • International Collaboration for Complementary Therapy Resources
 • Forbedrer nettbasert informasjon om alternativ behandling
 • For helsepersonell og forbrukere
 • USA, Storbritannia, Norge, Danmark, Australia, Tyskland, Canada er medlemmer
 • Betjener en befolking på 500 millioner +
 • Startet in 2007
 •  

PedCAM webside

 • Pediatric CAM research and education network
 • Nettverk av eksperter på barn, unge og alternativ behandling i Canada
 • Representerer Canada i ICCR
 • 380 medlemmer
 • Startet i 2004

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: