Jan Ivar Røssberg

 

Jan Ivar Røssberg

 

Jan Ivar Røssberg er medlem av NAFKAMs senterråd fra 2021-2023.

Se Røssbergs personkort (UiO) her

Arbeidserfaring

År

Tittel

Arbeidssted

Fra

Til

2015

-

Professor

Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

2015

-

Undervisningsleder i psykiatri og rusmedisin

Universitetet i Oslo

2015

-

Psykiater

Division of Psychiatric Treatment Research, Oslo Universitetssykehus

2012

2015

Professor

Universitetet i Oslo

2009

2012

Leder

Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Sør-Øst)

2006

2012

Førsteamanuensis

Universitetet i Oslo

2006

2012

Overlege/psykiater

Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Sør-Øst)

Utdannelse

Fullført år

 

Grad

Institusjon

2007

Spesialist i psykiatri

Universitetet I Oslo

2005

Dr. Med. (PhD)

Universitetet i Oslo

1989-1995

Komplett medisinstudie

Universitetet i Oslo

1987-1989

Homeopatistudier (deltid)

Norsk Akademi for Naturmedisin

1986-1987

Realfagsstudier

Universitetet i Oslo

Prosjektledelse

År

Beskrivelse

Fra

Til

2021

-

PI Virtual Reality basert kognitiv terapi for personer med en psykoselidelse (VROslo)

2020

-

PI Depressive lidelser I primærhelsetjenesten Forskningsmidler fra Norges Forskningsråd.  (16 mill. N.Kr) The DEPTREAT study

 

2016

-

PI i en randomisert studie som undersøker to ulike psykoterapier for å svare på Hva som virker for hvem og hvordan?  Multisenterstudie som sammenligner mekanismer i kognitiv terapi og psykodynamisk terapi (The MOP study)

2014

-

PI i en studie som undersøker selvforstyrrelser I en pasientgruppe som er i risikofasen for å utvikle en psykose (The EASE study).

2016

2020

PI Mind the gap. Overgangen mellom barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.  Undersøkelse av hvordan overgangen har fungert for personer med spiseforstyrrelser. Forskningsmidler fra Extrastiftelsen

2007

2015

PI av Oslo delen av TIPS prosjektet. (Tidlig intervensjon ved psykoser). Et samarbeidsprosjekt mellom Danmark, USA, Oslo og Stavanger. 

2009

2012

PI i et prosjekt som undersøkte effekten av kognitiv terapi ved førstegangspsykoser. Forskningsmidler fra Extrastiftelsen.

Annet

Veiledning av 18 Ph.D.-studenter (12 avsluttede og 6 pågående)

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: