Om alternativ behandling av dyr

I januar 2002 trådte ”Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell” i kraft. Loven har blitt endret på endel punkter, blant annet med tanke på bruk av alternativ behandling på dyr. Dette kommer som et direkte resultat av Innst.O.nr.119, 2000-2001.

Ifølge lovens §18 kan ”bare den som er veterinær nytte undersøkelses- og behandlingsmetoder som krever spesiell kyndighet i forbindelse med diagnostisering, forebygging og behandling av sjukdom hos dyr. Til slike metoder regnes operative inngrep, injeksjoner og annen perforering av hud eller slimhinne”.

Ifølge dette må man altså være utdannet veterinær for å eksempelvis kunne sette akupunkturnåler på et dyr. Dog fortsetter loven med at ”bestemmelsene i denne paragrafen er ikke til hinder for at dyrehelsepersonell kan nytte medhjelper jf. § 15”.

Ifølge Mattilsynet kan "(...) Akupunktører som ikke er veterinærer, kan på dette grunnlaget behandle dyr med akupunktur dersom de er faglig underlagt veterinær” (se brev fra Mattilsynet).

Lovverket skiller seg på dette punktet vesentlig fra lovverket for å utøve alternativ behandling på mennesker, hvor hvem som helst kan sette akupunkturnåler på et menneskes kropp, uten krav til bakgrunn eller kvalifikasjoner. 

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: