Ny studie på nakkesmerter | NAFKAM

Ny studie på nakkesmerter

NAFKAM og Smerteavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) går sammen om en forstudie på behandling av nakkesmerter.

Kroniske nakkesmerter er et utbredt problem, og smertene er ofte ledsaget av økt følsomhet for smertestimuli og endret følsomhet for andre typer følestimuli. Studien er en forberedelse til et forskningsprogram som kan øke kunnskapen om hvordan smerteimpulser overføres og reguleres i sentralnervesystemet. Forskningsprogrammet vil også undersøke hvordan dette eventuelt kan endres ved bruk av ulike behandlinger.

- Denne pilotstudien kan være et steg mot å utvikle et bedre behandlingstilbud til en stor pasientgruppe, sier Frauke Musial, forskningsleder ved NAFKAM.

Deltakerne i studien skal være mellom 21 og 75 år og ha hatt nakkesmerter i minst tre måneder.  Det er også noen avgrensninger knyttet til graden og varighet av smerte, og om det foreligger en diagnose.

- Deltakere vil bli undersøkt av lege, delta i KST-undersøkelser, og motta behandlinger i form av massasje eller avspenningsteknikk, sier Musial.

Langsiktige mål

- Behandling av nakkesmertepasienter inkluderer vanligvis fysisk trening, pasientopplæring og bruk av medikamenter, og mange benytter også alternativ behandling. Vi ønsker å forstå årsaker til smerter bedre, og hvordan ulike terapiformer muligens kan ha effekt, sier Musial.

Ett av de langsiktige målene er å tilpasse et behandlingstilbud til pasientenes individuelle smerteprofil.

- Vi håper at denne forstudien vil lede til en større studie. Det kan bidra med kunnskap som kan utvide og forbedre behandlingstilbudet til kroniske nakkesmertepasienter. Et bedre tilbud kan redusere sykefraværet forbundet med denne typen plager og dermed også komme samfunnet til gode, sier Musial.

Prosjektet finansieres av NAFKAM. Studieledere er Frauke Musial, forskningsleder ved NAFKAM og Gunnvald Kvarstein, professor ved Smerteavdelingen, UNN.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: