Norges Massasjeforbund (NMF) melder seg ut av SABORG

Image
Bilde av hvit mann som ligger på behandlingsbenk og får massasje på ryggen
Foto: Colourbox.com

- Vi mener det er på høy tid å bli konkret på felles kompetansekrav vi som bransje skal stille til oss selv, sier daglig leder av forbundet.

Norges Massasjeforbund har vært med i SABORG (sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner) siden begynnelsen i 2003, men nå sier et enstemmig styre at de vil ut. Dette fordi de mener SABORG ikke gjør nok når det gjelder å stille fagkrav innad i bransjen.

- Vi mener det er på høy tid å bli konkret på felles kompetansekrav vi som bransje skal stille til oss selv, og på hva samfunnet bør kreve av den som vil stå i Utøverregisteret og nyte godt av momsfritak. Her er NMF mer konkrete enn SABORG, og som forbund velger vi nå å tydeliggjøre dette ved å gå ut av sammenslutningen, sier Anders R. Jensen, daglig leder i NMF.

Jensen sier problemet er at bransjen, og dermed sammenslutningen, er delt når det gjelder holdning til fagkrav. Derfor har det ikke vært mulig å be om myndighetenes hjelp til dette gjennom endringer i forskrift og regelverk.

Anders Jensen, daglig leder i NMF
Anders R.Jensen, daglig leder i NMF

- Jeg har alltid ment at SABORG bør være mer tydelig på hva bransjen selv ønsker. For hva skal myndighetene egentlig gjøre når de ikke vet hva bransjen selv vil, spør han.

- Vil ha høyere krav

I løpet av SABORGs levetid har sammenslutningen blitt enig om å stille krav til medlemsorganisasjonene om at medlemmene deres må ha bestått VEKS-fag (vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære).

- Utover dette har ikke SABORG maktet å enes om ytterligere faglige krav. Dette er for svakt for NMF, sier Jensen.

Jensen forteller at Norges Massasjeforbund vil arbeide for at myndighetene i framtida stiller krav om Medisinsk grunnstudium eller tilsvarende, samt VEKS-fag for å stå i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Samtidig må det sikres overgangsordninger for de som ikke har dette på plass i dag, sier han.

Forbundet ønsker også at journalplikt blir tatt inn i lov om alternativ behandling, og vil arbeide for en slik endring.

- Kommunikasjonen med myndighetene blir enda tyngre

SABORG ble opprettet på initiativ fra helsemyndighetene som et kontaktorgan mellom myndighetene og utøverorganisasjonene innenfor alternativ behandling, og mister nå en stor forening med 835 medlemmer.

Fungerende leder i SABORG, Sigrun Kirkeberg, sier det er synd at NMF melder seg ut.

- Statsstøtten ble avviklet i 2007, samtidig med at myndighetenes interesse for bransjen ble stadig mer laber. SABORG har de siste to-tre årene forsøkt å få i gang en noenlunde tilfredsstillende kommunikasjon igjen i forbindelse med saker som vi anser som særlig viktige, sier hun.

- Med dette som bakteppe mener vi det er trist at NMF melder seg ut. Dette vil fort føre til at kommunikasjonen med myndighetene blir enda tyngre, særlig i og med dette er en såpass stor gruppe, sier Kirkeberg.

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: