NAFKAM skal kartlegge oversiktsforskning på alternativ behandling for WHO

Image
Grafisk illustrasjon av to mennesker som står foran en tavle med mange faktaark
Illustrasjon: Mostphotos.com

I begynnelsen av 2023 inviterte WHO sine samarbeidssentre til å sende inn prosjektforslag på et systematisk verdenskart over forskningen på tradisjonell, komplementær og integrativ medisin (TCIM) .

- Det gleder meg stort å kunne meddele at NAFKAM sammen med sin samarbeidspartner Korea Institute of Oriental Medicine (KIOM) etter anbudsrunden ble vurdert til å ha det beste forslaget, og nå får tilbud fra WHO om å inngå en kontraktsavtale om oppdraget, sier NAFKAMs leder, professor Miek Jong.

Internasjonalt samarbeid på høyt nivå

Jong forteller videre at kollega-senteret KIOM vil være den ledende organisasjonen i prosjektet, og at hun er svært glad for å ha blitt inkludert i dette.

- Dette er et prosjekt med høy prestisje, og jeg er veldig fornøyd med at NAFKAM skal være en del av det. Det er et stort prosjekt, hvor resultatene må leveres på kort tid. NAFKAM har en utmerket merittliste når det gjelder å utføre og publisere systematiske oppsummeringer om alternative behandlingsformer, og vi leverer høykvalitets informasjon som trengs i evidensbasert helserelatert beslutningstaking ved kreft. Jeg har full tillit til at vi sammen med KIOM og våre rådgivere over hele verden kan gjøre denne jobben!

Støtte for fremtidige prioriteringer og planer

Å ha et systematisk og verdensdekkende kart over oppsummert forskning som tydelig vil vise hvilke alternative behandlingsformer det finnes evidens for og for hvilke dette mangler, er avgjørende for å kunne støtte gode beslutninger og helsevalg. Videre vil dette kartet gi veiledning for fremtidig prioritering av forskning på feltet globalt, og kunne være et nyttig verktøy i utviklingen av en ny strategisk plan fra WHO på TCIM-området etter 2023.

Målet med prosjektet er å utvikle et systematisk kart over forskningsoversikter på alternativ behandling (TCIM – tradisjonell, komplementær og integrativ medisin), for å identifisere hvor evidens fins, og mangler på området. Kartet skal beskrive typer og sentrale kjennetegn ved kunnskapsoppsummeringene man finner, så vel som hvilken terapiform og hvilke terapeutiske utfall (bruksområder) de gjelder.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: