NAFKAM samarbeider med India om kvinnehelse

Image
NAFKAM og UiT hadde besøk denne uken av samarbeidspartnere fra både India og Norge. Her ved Gandhi-statuen på UiTs campus. F.v. Ashwini Godbole, Vijayalakshmi Banu, Solveig Wiesener, Hariramamurthi Govindaswamy, Darshan Shankar, Anne Husebekk, Vinjar Fønnebø, Girish Tillu, Purusotam Basnet.

I India står store deler av befolkningen uten tilfredsstillende tilgang til skolemedisinsk helsetjeneste. På landsbygda er tradisjonell medisin ofte i praksis enerådende, og samtidig er dødeligheten for mødre og deres nyfødte barn høy. Nå skal NAFKAM lede det norske bidraget til et prosjekt som skal gjøre bruk av tradisjonell medisin tryggere for denne gruppen.

I dag anslår man at det skolemedisinske offentlige helsevesen uten egenandeler kun er tilgjengelig for rundt 30% av den indiske befolkningen. Dette gjør at bruken av tradisjonell medisin er høy, og samtidig er sikkerheten og virkningen av slik behandling stort sett uutforsket. Nå er NAFKAM og Institute of trans-diciplinary health sciences and technology (ITD-IHST) i Bangalore, i gang med et viktig samarbeidsprosjekt.

- Målet er å kartlegge bruken av tradisjonell medisin hos indiske kvinner og deres barn, og bidra gjennom forskning til at behandlingen de bruker kan bli så trygg og effektiv som mulig, sier prosjektleder Vinjar Fønnebø.

Resultatene fra rapporten skal bli en støtte for både lokale og sentrale helsemyndigheter, tradisjonelle behandlere og befolkningen når de vurderer lavkost-helsetjenester for kvinner og barn på landsbygda i India.

Kan bedre kvinner og barns helse

Ved NAFKAM er professor Vinjar Fønnebø prosjektleder, og seniorrådgiver Solveig Wiesener prosjektkoordinator. NAFKAM er ett av World Health Organization (WHO) sine 20 globale samarbeidssentre på feltet tradisjonell medisin. Norge har sluttet seg til WHOs tusenårsmål hvor mor/barn-helse har høy prioritet.

- NAFKAM har derfor besluttet å bidra i dette prosjektet, og forventer at kunnskapen også kan være nyttig for kvinner og barn som benytter tradisjonell medisin utenfor India. Vårt ansvar som samarbeidssenter i WHO er å bidra til forskning av høy kvalitet også internasjonalt, og prosjektet i India vil kunne gi resultater av praktisk betydning for kvinner og barns levekår og helse, sier Fønnebø.

NAFKAM knytter også til seg annen norsk ekspertise, både fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

- Prosjektet er et strålende eksempel på internasjonalt samarbeid, og vi er svært glade for den positive støtten fra den norske ambassaden i New Dehli, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: