NAFKAM deltar på Pasientsikkerhetskonferansen 2016

Denne artikkelen omhandler en konferanse fra 2016.

Helsedirektoratets nasjonale pasientsikkerhetskonferanse arrangeres i år i slutten av september, på NAFKAMs hjemmebane - Tromsø. Temaet denne gangen er «En ny pasientrolle – betydning for pasientsikkerheten», og her har NAFKAM fått i oppdrag å bidra med sesjonen «Alternativ behandling og risiko».

- Vi er glade for å få denne muligheten til å løfte fram pasientsikkerhet ved alternativ behandling på denne viktige arenaen, sier Solveig Wiesener, som er koordinator for pasientsikkerhetsarbeidet ved NAFKAM. –Vi vil ta for oss flere sider ved temaet; fra juridisk regulering, den aktive pasienten, direkte og indirekte risiko, forskjeller i risikofor

ståelse, demente pasienters bruk av naturmidler, til hva NAFKAM selv gjør på dette området.

- Det blir stadig viktigere for helsepersonell å ha kunnskap om pasienters bruk av alternativ behandling, om deres risikoforståelse og om hvordan man kan ha en effektiv dialog med pasienten om dette temaet. Fire av ti nordmenn bruker alternativ behandling og antallet terapier på markedet vokser år for år, sier Wiesener videre.

Pasientsikkerhetskonferansen er myntet på helsepersonell og beslutningstakere i helsevesenet. Les mer på Helsedirektoratets egne sider om konferansen.

Solveig Wiesener ansatt ved NAFKAM
Solveig Wiesener koordinerer pasientsikkerhetsarbeidet ved NAFKAM. Foto: Solveig Johansson, NAFKAM

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: