NAFKAM åpner spennende foredrag for publikum | NAFKAM

NAFKAM åpner spennende foredrag for publikum

 Kom og hør noen av verdens ledende forskere innen komplementær og alternativ medisin, 19. – 21. mai

- Vi har nå bestemt å åpne hovedforedragene under forskningskonferansen vår for publikum, sier direktør Vinjar Fønnebø ved NAFKAM. -Enkeltbilletter til hvert foredrag kan kjøpes for kr 100. De som ønsker det, kan møte opp ved informasjonsdisken på Radisson Blu Hotel i Tromsø før foredraget starter.

Konferansen Fønnebø sikter til, er ICCMR 2010, som går av stabelen i Tromsø fra 19-21.mai 2010. Her samles rundt 400 av verdens ledende forskere på komplementær og alternativ medisin til kongress, som i år har tittelen "Relevant research for the chronically ill".

- Når mange kronisk syke benytter seg av alternativ behandling, er det viktig at forskningen på dette feltet reflekterer dette og blir sammenlignbar med skolemedisinen. Derfor har vi valgt dette temaet,” sier Fønnebø.

Fønnebø oppfordrer alle som er interessert i alternativ behandling til å få med seg hovedtalene ved konferansen:

Onsdag 19. mai - Kl 8:30 – 9:15 Josephine P. Briggs: ”Promises and pitfalls in real-world effectiveness research on CAM”

Da finanskrisen slo inn i USA, lanserte president Obama et storstilt forskningsprogram til over 6,6 milliarder norske kroner innen ”Comparative Effectiveness Research”. Briggs vil her snakke om slik forskning generelt, og vinkle det spesielt mot forskning innen alternative behandlingsmetoder.Josephine Briggs er lege og jobber som direktør ved National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) ved NIH i Washington DC. Hun er spesialist i indremedisin, og professor i indremedisin og nefrologi. Før hun kom til NCCAM har hun vært avdelingsdirektør innen urologi og hematologi ved National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases ved NIH. Briggs har publisert over 125 forskningsartikler, og er redaksjonsmedlem i en rekke medisinske tidsskrifter.

Onsdag 19. mai - Kl 15:30 – 16:15 Åke Wennmalm: ”Steps on the road to sustainable therapy”

Åke Wennmalm er lege og spesialist i klinisk fysiologi. I sitt foredrag presenterer han sine erfaringer og tanker om hvordan helsevesenet kan utføre sine oppgaver på en mer bærekraftig måte, i bred forstand. I løpet av sin karriere som lege fattet Åke Wennmalm økende interesse for forholdet mellom helse og miljø. Han har arbeidet i 9 år innen fagområdet miljø og helse i Stockholm, og er for tiden mijødirektør i Stockholm Läns Landsting, og professor i klinisk fysiologi. Wennmalm har publisert over 200 vitenskapelige artikler, og han er spesielt interessert i hvordan valget av legemiddel i pasientbehandlingen kan påvirke miljøet.

Torsdag 20. mai - Kl 8:15 – 9:00 David Reilly: ”Human caring in the age of science”

Reilly er en eminent foredragsholder, som her vil utdype sine synspunkter på omsorgsfaktoren i medisinsk behandling: Hvor utfordrende det er å praktisere i dagens politiske og økonomiske virkelighet, med balanse mellom vitenskap i form av statistiske data, og behandlingskunst tilegnet gjennom lang klinisk erfaring. David Reilly er en av få internasjonale forskere som har utført en serie randomiserte, dobbel-blindete, placebo-kontrollerte forsøk innen homøopati. Han praktiserer det som nå kalles integrativ medisin, og er en aktiv forsker på området. Han er spesielt interessert i ulike måter å praktisere medisin og omsorg på, og vektlegger menneskets innebygde kapasitet til selvhelbredelse: Hvilke faktorer påvirker helbredelsesprosessen, og hvilken rolle har disse i en terapeutisk relasjon? David Reilly er lege og leder av Centre for Integrated Care i Glasgow, Skottland. Han har også stilling som ”visiting professor” ved University of Maryland i Baltimore, USA.

Torsdag 20. mai - Kl 15:30 – 16:15 Hans-Georg Schaible: ”The bidirectional brain – joint connection”

Schaibles foredrag vil gi publikum en innføring i kommunikasjonen mellom sentralnervesystemet og ledd. Denne kunnskapen er viktig for alle som arbeider med muskel-skjelettlidelser, og behandlingen av disse.Hans-Georg Schaible er lege og professor i fysiologi ved Universitetet i Jena, Tyskland. Professor Schaible interesserer seg spesielt for hvilken gjensidig forbindelse det er mellom nervesystemet og ledd, og hvordan leddbetennelser kan påvirke denne forbindelsen. Han var en av de første som studerte hvordan tilpasningsdyktigheten til det nociceptive system ved leddbetennelser.

Fredag 21. mai - Kl 8:15 - 9:00 Mary Jo Kreitzer: ”Spirituality and chronic illness: implications for CAM and conventional medicine”

Alvorlig sykdom forbindes ofte med spørsmål som “Hvorfor akkurat meg?”, “Hvorfor akkurat nå” og “Hva betyr dette”? Tidligere behandlingsprofesjoner var oftest basert innen forskjellige dimensjoner av spiritualitet, mens moderne behandling gjerne ser "spiritualitet" som et aspekt som ikke hører hjemme i profesjonsutøvelsen. Mary Jo Kreitzer er forsker innen komplementær medisin og direktør ved Center for Spirituality & Healing ved Mayo-klinikken ved University of Minnesota, USA. Hun har ledet flere store forskningsprosjekter som blant annet har undersøkt effekten av såkalte ”mind-body” teknikker på mennesker med Alzheimer, spiseforstyrrelser og på mennesker som har gjennomgått organtransplantasjoner.

Fredag 21. mai - Kl 11:15 – 11:45 Ole Danbolt Mjøs: ”Health and peace”

Legendariske Ole D.Mjøs vil i dette foredraget dele sine synspunkter på sammenhengen mellom fred og helse, noe han har vært opptatt av på mange arenaer - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.Ole Danbolt Mjøs er professor i medisinsk fysiologi og styreleder ved Senter for Fredsstudier, ved Universitetet i Tromsø. Fra 2003 til 2008 var han leder av Den norske Nobelkomiteen. "

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: