NAFKAM-ansatt tildelt pris for forskning på alternativ behandling

Marja Verhoef, som er tilknyttet NAFKAM i en professorstiling, ble nylig tildelt årets Dr. Rogers Prize for sitt arbeid med å fremme forskning på alternativ behandling. Prisen er på 250 000 dollar, noe som tilsvarer omkring 1,5 millioner kroner.

- Prisen var meget fortjent, sett i lys av at Marja Verhoef i en årrekke har vært ledende innen forskning på alternativ behandling i Canada og globalt, sier NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø. - I det internasjonale forskningssamarbeidet på feltet er professor Verhoef en sentral skikkelse. Hun er involvert i de fleste metodiske og organisatoriske temaer som er under drøftelse.

Dr. Rogers Prize gis til personer hvis arbeid er med å bidra til et bredere helsetilbud, hvor det også gis rom til metoder som regnes som komplementære eller alternative. Dr. Roger Rogers, som er opphavsmann til prisen, har vært med å grunnlegge et eget senter for integrativ kreftbehandling: Inspire Health.

Behandlingen som gis på dette senteret inkluderer ernæringsråd, trening, emosjonell og spirituell støtte, i tillegg til skolemedisinsk kreftbehandling.

På hvilken måte fyller Verhoef intensjonen om at prismottakeren skal være en “brobygger mellom det skolemedisinske og det alternative”?

- Det er mange roller og kontaktpunkter i forholdet mellom alternativ behandling og skolemedisin, og professor Verhoefs rolle har vært å bidra med forskning av høy metodisk kvalitet, slik tildelerne av prisen skriver i sin begrunnelse, forklarer Fønnebø.

Har vært med å utvikle nye forskningsmetoder

Komiteen bak Dr. Rogers prize fremmer professor Verhoefs arbeid med å skape internasjonale nettverk og samarbeid som svært positivt for forskning på alternativ og komplementær medisin. De drar spesielt frem hennes arbeid med å utvikle forskningsmetoder for å undersøke alternative behandlinger i sin helhet, ikke bare av de enkelte midler som brukes.

Verdifull for norsk forskning

- Professor Verhoef har bidratt med internasjonal ekspertise i flere av de forskningsprosjekter som gjennomføres på NAFKAM. Spesielt vil jeg nevne at hun med sin base på NAFKAM er øverste leder av PATHWAYS-studien. Denne vil frembringe viktig kunnskap om begrunnelser for og konsekvenser av de behandlingsvalg kreftpasienter i mange land tar. Dette gjelder både skolemedisinske behandlingsvalg, og de valg de gjør i forhold til alternative behandlingsformer. Verhoef tilfører oss stor verdi med sin kompetanse, og jeg er svært glad for hennes tilknytning til oss, sier Fønnebø.

Professor Verhoef uttaler at hun vil bruke pengene til å forbedre kvaliteten på forskningen som gjøres på alternativ behandling, og på å forbedre mulighetene for utøvere og studenter til å få opplæring i forskning på alternativ behandling.

 

Marja Verhoef:

- opprinnelig fra Holland, flyttet til Canada i 1978

- ansatt på University of Calgary i en såkalt Research Chair, som er et professorat for forskere som har utmerket seg på sitt felt.

- ansatt på Universitetet i Tromsø i en ulønnet professor II-stilling.

- har vært en viktig bidragsyter i etableringen av flere samarbeidsprosjekter innen alternativ og komplementær medisin i Canada og internasjonalt.

- var den første lederen av International Society of Complementary Medicine Research.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: