Kreftfri.no vurdert

Image
Skjermdump fra nettsiden Kreftfri.no

NAFKAM mottok 09.04.2018 en bekymringsmelding fra Kreftforeningen, med spørsmål om å gi en vurdering av nettstedet Kreftfri.no. Her følger denne:

"Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) har det nasjonale ansvaret for pålitelig informasjon om alternativ behandling til befolkningen, og å varsle om eventuelle nye og farlige trender innen slik behandling. I tillegg oppsummerer vi selv forskning på nettopp alternativ behandling ved kreft.

Her følger vår vurdering av nettstedet Kreftfri.no:

Nettstedet framstår som et ideelt initiativ, med mer preg av en grasrotorganisasjon enn en kommersiell aktør: Det inneholder et bibliotek med artikler om ulike alternativmedisinske teorier om kreft og behandling av slik sykdom, samt råd til pasienter.

Utover at nettstedet ber om donasjoner og inneholder en liste med navn og lenke til nettbutikker hvor man kan kjøpe tjenester og produkter som omtales på nettstedet, synes det foreløpig ikke som at de har direkte økonomisk interesse i pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling, siden de ikke virker å tilby eller selge tjenester eller produkter. Hensikten beskrives å være å opplyse og rådgi pasienter om hva de selv kan og bør gjøre for å bekjempe kreft. Teoriene om årsakene til kreft og om de behandlingene som Kreftfri.no omtaler, er kjente og har versert lenge. Nettstedets argumentasjon for bruk av alternativ behandling baserer seg hovedsakelig på at dette kan gi tilleggseffekter utover den skolemedisinske behandling som blir tilbudt.

Forskningen som de viser til og siterer, holder gjennomgående ikke de kvalitetskrav til dokumentasjon som NAFKAM stiller for å kunne si noe om eventuell effekt og sikkerhet. Nettstedets beskrivelser av skolemedisinsk kreftbehandling og norsk helsevesen er gjennomgående negative. Kreftfri.no legger også ord i munnen på helsepersonell, og trekker deres motiver i tvil. Dette signaliserer at nettstedet har begrenset tillit til helsetjenesten.

Vi antar at hensikten med dette er å overbevise norske pasienter ytterligere om å utforske alternativer til skolemedisinsk behandling. Det sår imidlertid både tvil om kvaliteten på den norske offentlige helsetjenesten, og setter skolemedisinsk kreftbehandling i et ufortjent dårlig lys overfor pasientene, siden risikoen for å dø av kreft er 2,5 ganger så høy hvis man velger bort skolemedisinsk kreftbehandling til fordel for alternativ kreftbehandling.

Videre finner man en viss bruk av faglige ord og uttrykk på nettstedet, som for den jevne pasient lett kan oppfattes som råd fra formelt kompetente om å velge bort skolemedisinsk behandling til fordel for alternativ kreftbehandling, som for eksempel:

«Om det ikke er en kurativ intensjon bak kreftbehandlingen du i dag benytter, så bør du umiddelbart bytte til en alternativ behandlingsprotokoll med en kurativ intensjon».

Nettstedet kan også oppfattes til å mene at pasienter som har fått en diagnose som uhelbredelig kreftsyk, både  ta ansvar for det videre forløpet, og kan gjøre noe med det:

(…) «vi må derfor ta ansvar for egen helse om vi er blitt diagnostisert som «uhelbredelig» kreftsyke».

Det framgår - så vidt vi kan se - intetsteds opplysninger om hvorvidt helseinformasjonen og rådene på nettstedet faktisk er utarbeidet og/ eller kvalitetssikret av personer med vitenskapelig eller helsefaglig kompetanse. Vi finner heller ingen tydelig disclaimer om ansvarsfraskrivelse for eventuelle skader og negative forløp dersom man følger rådene på Kreftfri.no.

Samlet sett vurderer vi Kreftfri.no til å være lite egnet som beslutningsstøtte eller diskusjonsgrunnlag til å ta behandlingsvalg på. 
En ekstra sårbar pasientgruppe kan utsette seg selv for betydelig helserisiko ved å følge rådene som gis på dette nettstedet.

Pasienter, helsepersonell og instanser som har spørsmål om alternativ kreftbehandling bør heller notere seg vårt nettsted CAM-Cancer og vår temaseksjon om kreft på nafkam.no, hvor man finner upartiske og fagfellevurderte oppsummeringer av internasjonal forskning om nettopp dette temaet, hentet fra høyeste dokumentasjonsnivå.

25.05.2018: Presisering

Etter at vi leverte vurderingen vår til Kreftforeningen og publiserte den her på nafkam.no, har ansvarlig for Kreftfri.no tatt kontakt med spørsmål og kritikk av vurderingen vår. Vi står for det vi har gjort og levert, men presiserer at vi i vår analyse ikke fant noen kommersielle koblinger mellom Kreftfri.no og salg av behandlingstjenester/ -produkter.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: