Kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapi for traumatiserte pasienter

Avdelingen for psykosomatikk ved Sørlandet sykehus i Kristiansand kontaktet NAFKAM da de ønsket en vitenskapelig evaluering av kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapeutisk behandling av sterkt traumatiserte pasienter.

Målet var å undersøke:

  1. Når psykologene behandler traumatiserte pasienter, når og hvorfor bestemmer de seg for å bruke kranio-sakralterapi.
  2. Hvordan gjør de dette, og hvilke kriterier legger de til grunn.
  3. Hvilke fordeler eller forbedringer mener psykologene denne alternative behandlingen gir.

Dessuten ville vi undersøke om det finnes potensielle bivirkninger av selve behandlingen eller av kombinasjonen psykoterapi og kranio-sakralterapi. Ved å bruke kvantitative data ville vi i tillegg undersøke hvor mange pasienter som ble behandlet med kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapi. Vi ville også hente pasientkarakteristikk, som alder og diagnose, fra pasientjournalene ved klinikken.

I dette forskningsprosjektet ville vi gjennomføre semi-strukturerte intervjuer (n=7) og fokusgruppeintervju (n=1) med psykologene og kranio-sakralterapeuten på avdelingen. Vi ville transkribere tekst-datene ordrett og analysere dem etter kriteriene for innholdsanalysen. De kvantitative dataene fra pasientjournalene er utelukkende deskriptive. Vi samler ikke data som kunne identifisere personer.

Prosjektleder: Trine Stub

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: