Kan vi stole på forskning? | NAFKAM

Kan vi stole på forskning?

Ny forskning kan skape store overskrifter i mediene, og fremholdes ofte som ”beviser” for påstander.

Likevel viser det seg at mesteparten av forskning er av en så dårlig kvalitet at man ikke kan stole på forskernes konklusjoner.

På Helsebiblioteket viser de til flere kilder som kommer til samme konklusjon: forskningsfunn er ikke til å stole på. Kun i underkant av ti prosent av forskningsfunn kan i følge disse kildene vise seg å være relevante. De mest vanlige manglene ved studiene er:

  • Måten studiene er laget på – designet – inneholder mangler. Dermed blir det mange muligheter for feil.
  • Studiene inkluderer ikke en kontrollgruppe – ikke noe sikkert å sammenligne med.
  • Informasjonen som oppgis i studiene er for knapp, eller deltakerne for få.

Helsebiblioteket anbefaler derfor at man søker forskning som er nøye kvalitetsvurdert av andre, eller at man lærer seg å vurdere kvaliteten på forskningen selv.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: