Kan B-vitamin virke mot hjertesykdom

Image
Vitaminer formet som bokstaven B

En internasjonal forskergruppe har nylig påvist at forhøyet nivå av aminosyren homocystein er en risikofaktor for utvikling av hjertesykdom. Innholdet av homocystein i blodet påvirkes av nivået av B6, B9 og B12-vitamin.

Norsk Elektronisk Håndbok fremhever at et lavt nivå av denne aminosyren viser en god B-vitaminstatus. Forskergruppen har sett på om inntak av B-vitamin kan stoppe eller redusere forekomsten av hjertesykdom. Forskerne har tatt utgangspunkt i 15 publiserte studier, med tilsammen mer enn 70.000 deltakere fra ulike land.

Funn

Forskerne fant ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å hevde at homocysteinsenkende preparater, i form av kosttilskudd med vitamin B6, B9 eller B12 gitt alene eller i kombinasjon, forhindrer hjerteinfarkt eller reduserer hyppigheten av dødsfall hos deltakere som enten hadde utviklet hjertesykdom, eller er i faresonen for dette. Rapporten er publisert i sin helhet her.

- Mange hjertesyke tar B-vitaminer

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) stiller seg bak disse forskernes funn. Erik Arnesen, som er helsefaglig rådgiver hos LHL, har forsket på bruk av kosttilskudd blant LHL-medlemmer som har fylt 50 år. Han har publisert en artikkel om dette hos Norsk Tidsskrift for Ernæring, som blant annet viser at 38 % av deltakerne i studien tar kosttilskudd i håp om at det forebygger sykdom.

- Vi prøver å kommunisere at vitamintilskudd ikke forebygger hjerte- og karsykdom, men det brukes mye. Det er mange hjertesyke som tar det, men hvorvidt det er for å forebygge nye hjerteinfarkt vites ikke. Det kan ha noe med alder å gjøre også, ettersom en del får vitamin B12-mangel med alderen. Det samme gjelder folsyre. De får det selvsagt også fra multivitaminer, som er relativt hyppig brukt. sier han.

- Noen leger tror kanskje fortsatt at det hjelper med kombinasjonen B6, B9 og B12 mot hjerteinfarkt, sier professor ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø, Henrik Schirmer. Han sier at videre noen pasienter vil bruke det på grunn av B-vitaminmangel, men at det kun er et fåtall av innlagte hjertepasienter som har en slik mangel.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: