Intravenøs bruk av kurkumin-produkt forårsaket dødsfall

FDA advarer mot produktet fra produsenten ImprimisRx.

Kurkumin, en bestanddel i urten gurkemeie, er de siste årene blitt mye omtalt og fremmet som et vidundermiddel for helsa. Kurkumin presenteres stadig i nye former og hevdes å virke mot «alt». Det er meldt om få alvorlige bivirkninger, men er det helt ufarlig?

I løpet av et par måneder våren 2017 fikk The Food and Drug Administration i USA inn to meldinger om alvorlige bivirkninger som følge av intravenøs bruk av et spesielt kurkuminprodukt. I det ene tilfellet fikk behandlingen dramatisk utfall.

10. mars kom den første meldingen. En 30-årig kvinne måtte ha hjerte-lunge-redning etter intravenøs bruk av et sammensatt kurkuminprodukt fra produsenten ImprimisRx i California. Det var kjent at pasienten hadde allergi. Hun fikk behandling for eksem hos en naturterapeut. Få minutter etter dosen med det omtalte kurkuminproduktet ble gitt, mistet pasienten pulsen og måtte gjenopplives. Pasienten ble hjerneskadet av oksygenmangel og døde kort tid senere. Lokale myndigheter fastslo dødsårsaken til å være bivirkning etter intravenøs bruk av kurkumin.

I mai kom en annen melding, denne gang vedrørende en 71-årig mann som opplevde en allergisk reaksjon etter intravenøs bruk av det samme kurkuminproduktet fra ImprimisRx. Også denne pasienten hadde en sykdomshistorie med allergi. Mannen ble behandlet for thrombocytopeni (lav konsentrasjon av blodplater) på et holistisk senter. Kort tid etter injeksjonen begynte mannen å hoste mens huden ble kraftig rød. På tross av tilførsel av antihistaminer, forverret symptomene seg raskt med kortpustethet, kløe og blodtrykksfall. Pasienten ble deretter behandlet med adrenalin, ble bedre og senere sendt hjem.

FDAs undersøkelse av disse to hendelsen viste at kurkuminproduktet som ble benyttet inneholdt PEG 40 Castor Oil (ricinusolje), uten å være merket med advarsel. PEG 40 Castor oil er kjent for å kunne framkalle allergiske reaksjoner og er ifølge FDA ikke egnet for hverken innvortes eller utvortes bruk på mennesker.

Å bruke sammensatte naturprodukter intravenøst innebærer i seg selv en risiko, i og med at man ikke har forskning som viser at metoden er trygg eller effektiv. I tillegg viser hendelsene at det er betydelig risiko forbundet med sammensatte, ikke-farmasøytiske produkter, da de kan inneholde komponenter og hjelpestoffer som ikke framgår av innpakningen.

ImprimisRx har trukket produktet tilbake fra markedet.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: