Hva er CAM Cancer?

CAM Cancer er et åpent, ikke-kommersielt nettsted som inneholder oppsummert forskning på alternativ behandling brukt ved kreft («CAM» = complementary and alternative medicine). Oppsummeringene på nettstedet skrives og kvalitetssikres av internasjonale eksperter på feltet, gjennom samarbeidet The CAM Cancer Collaboration. Både samarbeidsgruppen og nettstedet forvaltes av i dag av NAFKAM.

Mål

Målet med forskningsoppsummeringene og nettstedet er å gjøre det lettere for pasienter og helsepersonell å snakke om alternativ behandling ved kreft, ut fra høykvalitets dokumentasjon. CAM-Cancer skal ikke selv påvirke pasientens bruk av slik behandling.

Metodikk

For å lage oppsummeringer av høy kvalitet følges det strenge retningslinjer for litteratursøk, skriveprosessen og fagfellevurderingen før publisering. Dette kan du lese mer om i artikkelen Methodology.

Nettstedet var fra 2014-22 internasjonalt sertifisert med HON-code, og oppfylte stiftelsen Health On Net's standarder og kvalitetskrav til elektronisk helseinformasjon (Stiftelsen avviklet sin sertifiseringsordning i 2022).

Organisasjonstilknytning

Opprinnelig var CAM Cancer et EU-prosjekt i det 5. rammeprogrammet. Fra 2007 har NAFKAM  forvaltet både nettstedet og samarbeidsgruppen The CAM Cancer Collaboration

CAM Cancer utgjør således en viktig del av NAFKAMs arbeid med å oppsummere forskning, samt å tilby høykvalitets evidensbasert informasjon til helsepersonell verden over om alternativ behandling.

Finansiering

CAM Cancer er ikke-kommersielt, og mottar ikke finansiering fra alternativbransjen eller institusjoner med interessekonflikt. De viktigste finansieringskilder er for tiden:

Partnere, brukere og anbefalinger

Forskningsoppsummeringene på CAM Cancer brukes, lenkes til og/ eller anbefales som litteratur på området av blant annet:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: