Høring om fjerning av MVA-fritak for registrerte alternative behandlere

Image
Kalkulator og hånd som trykker på den

Finansdepartementet har invitert NAFKAM og en rekke andre instanser til å avgi høringsuttalelse om forslaget om å fjerne MVA-fritaket som vel halvparten av de i alt 8.000 organiserte behandlere i dag har fordi de står i Registeret for utøvere av alternativ behandling (Utøverregisteret).

Dette offentlige, åpne registeret ble opprettet som en del av Brønnøysundregistrene i 2004, og retter seg til alle som trenger opplysninger om registrerte utøvere og om godkjente utøverorganisasjoner. Ordningen rundt og med dette registeret har som formål å ivareta pasientvernet og forbrukerrettighetene for den som oppsøker en registrert alternativ behandler. I tillegg har ordningen som mål å medvirke til seriøsitet og ordnede forretningsforhold blant utøvere av alternativ behandling.

NAFKAMs leder Miek Jong er tilfreds med å ha blitt invitert til høringen, og vil avgi sin uttalelse innen fristen som er 3. august:

-NAFKAM skal verken påvirke befolkningens bruk av alternativ behandling eller slik behandlings posisjon i samfunnet,  men skal bidra til økt pasientsikkerhet og kunnskapsbaserte helsevalg på et uoversiktlig felt. I vår høringsuttalelse vil vi derfor primært ha som utgangspunkt i at norske pasienters sikkerhet må ivaretas. Av hensyn til pasientsikkerheten på dette feltet bør tiltak av økonomisk/ juridisk karakter veies særlig opp mot faren for økt risiko for de som oppsøker slike behandlere, og for en lavere seriøsitet i bransjen.

Ifølge NAFKAMs befolkningsundersøkelse oppsøkte nesten 1 av 4 (23%) av voksne nordmenn alternativ behandler minst en gang i 2018, og brukte i snitt vel NOK 3000 hver på slik behandling.

Oppdatering: NAFKAM har levert sin høringsuttalelse. Se høringsnotatet fra Finansdepartementet her, og les innleverte høringsuttalelser her.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: