Helsepersonells holdning til alternativ behandling

Artikkelen er under omarbeiding. Flere av undersøkelsene er av eldre dato.

Det er utført flere undersøkelser om hvordan alternativ behandling ses på blant helsepersonell. Bare noen få forteller noe om generelle holdninger blant spesielle yrkesgrupper innen helsetjenesten (leger, sykepleiere og kontorpersonell). De fleste undersøkelsene dreier seg om legenes/legestudentenes holdning spesifikt til behandlingsformen akupunktur.

Generelle holdninger

 • Mange leger mener de har for lite kunnskap om alternative behandlingsformer, med unntak av akupunktur.
 • Flesteparten av legene mener de burde inneha en viss kunnskap om de mest brukte alternative behandlingsformene.
 • Ca 45 % av legene ønsker undervisning om alternativ behandling på medisinstudiet og i sin videre- og etterutdanning.
 • Leger i primærhelsetjenesten synes å ha flere positive erfaringer med alternativ behandling enn leger som jobber på sykehus.
 • Legene er mest positive til akupunktur .
 • Kvinnelige leger er mer positive til alternativ behandling generelt enn mannlige leger.
 • Leger med utdanning fra utlandet er mer positive til alternativ behandling enn de med utdanning fra Norge.
 • En av fire leger fraråder aktivt sine pasienter alternativ behandling.
 • Sykepleiere ønsker mer åpenhet og informasjon om alternativ behandling enn det legene anser som nyttig.
 • Sykepleiere og kontorpersonell er generelt mer positive til, og er hyppigere brukere av alternativ behandling enn leger.
 • Leger, sykepleiere og kontorpersonell som er positive til alternativ behandling har i stor grad brukt alternative behandlingsformer en eller flere ganger.
 • Sykepleiere og kontorpersonell har tro på flere behandlingsformer enn legene. Unntaket fra dette er håndspåleggelse og helbredelse ved bønn.

 Legers og medisinstudenters holdninger til akupunktur

 • 8 % av legene i Norge har brukt akupunktur ved egen sykdom/ plage. Litt under halvparten erfarte effekt av behandlingen.
 • 4 av 10 leger ville anbefale akupunktur til pasienter med migrene.
 • 4 av 5 leger ville la pasienten prøve akupunktur som behandling ved kreft hvis pasienten ønsket det.
 • De fleste legene var positive til at akupunktur ble integrert i helsetjenesten.
 • Generelt hadde medisinstudentene i Tromsø en positiv holdning til akupunktur.
 • Yngre og kvinnelige studenter er mer positive enn eldre og mannlige studenter.
 • Studentene blir mer negative til akupunktur jo lengre de er kommet på medisinstudiet.
 • Undersøkelsen fra 2000 viste mer negative holdninger til akupunktur enn undersøkelsen fra 1996.

Homøopati

 • 7 % av legene svarte at de enten hadde samarbeidet med homøopat, eller kunne tenke seg et samarbeid. Forskjellen mellom mannlige og kvinnelige leger var liten.
 • Legene hadde bare i noen grad prøvd homøopati for egen sykdom: 5 % av de mannlige og 7 % av de kvinnelige legene.
 • 32 % av var positive til at pasienten prøvde homøopatisk behandling. Forutsetningen var ofte at all skolemedisinsk behandling skulle vært forsøkt, og at behandlingen hele tiden ble fulgt opp av lege. Det kom også an på sykdommens art.
 • De legene som selv hadde forsøkt homøopati var mer positive i sine råd enn de som ikke hadde egen erfaring med denne behandlingsformen.
 • 50 % av legene oppgav at de visste for lite om behandlingsformen til at de ville gi råd.
 • Angstneurose og migrene var de sykdomstilstandene hvor flest leger var positive til at pasienten forsøkte homeopati.

Undersøkelsene dette i hovedsak gjaldt var følgende:

Dersom du ønsker å lese nyere artikler som handler generelt om holdninger kan vi anbefale disse:

 • Stub T, Quandt SA, Arcury TA, Sandberg JC, Kristoffersen AE, Musial F, et al. Perception of risk and communication among conventional and complementary health care providers involving cancer patients’ use of complementary therapies: a literature review. BMC Complement Altern Med. 2016;16(1):1-14.
 • Stub T, Quandt SA, Arcury TA, Sandberg JC, Kristoffersen AE. Attitudes and knowledge about direct and indirect risks among conventional and complementary health care providers in cancer care. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2018;18(1):44.
 • Stub T, Quandt SA, Arcury TA, Sandberg JC, Kristoffersen AE. Complementary and conventional providers in cancer care: experience of communication with patients and steps to improve communication with other providers. BMC Complement Altern Med. 2017;17(1):301

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: