Hva er skolemedisin?

Når vi skriver «skolemedisin», er det helsevesenets behandlingstilbud og kunnskapen til autorisert helsepersonell vi mener. 

«Skolemedisin» er medisinsk kunnskap og praksis som undervises ved norske videregående skoler, høgskoler og universiteter, og som etter endt utdanning kvalifiserer til autorisasjon som helsepersonell.

I skolemedisin legger man vitenskapelig metode og forskningsresultater til grunn for det man lærer til studentene. Derfor kalles den også «evidensbasert medisin».Begrepet brukes også gjerne for å benevne den behandlingen man får av den offentlige helsetjenesten – fra legevakt til spesialisthelsetjenesten. Denne utbredelsen bidrar til at skolemedisin gjerne også kalles «konvensjonell medisin»eller «etablert medisin».

For å utøve alternativ behandling i Norge, trenger man ikke utdanning i verken alternativ medisin eller skolemedisin. Hvem som helst kan derfor for eksempel kalle seg akupunktør, homeopat eller massør, og utøve alternative behandlingsformer.

Dette står i kontrast til kravene for å utøve skolemedisin, hvor man blir autorisert etter hvilken skolemedisinsk utdannelse man tar, som for eksempel sykepleier, ambulansearbeider og lege. Man må altså ha en autorisasjon for å få lov til å utøve yrket sitt og for å bruke tittelen som hører med. 

I Norge kan autorisert helsepersonell gi alternativ behandling både i og utenfor helsevesenet, så lenge det kan regnes som forsvarlig ifølge Helsepersonelloven.

Les mer:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: