Fysikalske behandlinger | NAFKAM

Fysikalske behandlinger

Fysikalsk behandling er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje.»

Blant de behandlerne som tilbyr fysikalsk behandling, finner vi både tilbydere av skolemedisinsk behandling som fysioterapimanuellterapi og kiropraktikk, samt tilbydere av alternativ behandling som massasjenaprapatiosteopatiakupunktur og kopping.

Denne typen behandlinger brukes vanligvis mot muskel- og skjelettplager, leddsmerter, nedsatt bevegelsesevne og funksjonsforstyrrelser. De brukes også for å påvirke nerver og triggerpunkter, samt for å øke blodgjennomstrømningen.

Hva vet man egentlig om hvordan fysikalske behandlinger kan virke?

Vi vet at fysikalske behandlinger kan redusere smerte, og at det hovedsak er tre smertereduserende mekanismer som kan utløses ved hjelp av denne typen behandling. Hvilken mekanisme som aktiviseres avhenger av hvor kraftig eller mild behandlingen er.

Vondt skal vondt fordrive

«Vondt skal vondt fordrive», sier mange. Og de har støtte i fysiologien for at dette kan være tilfelle.

En smertereduserende mekanisme som kan utløses ved fysikalsk behandling kallesDNIC (diffuse noxious inhibitory control).Denne mekanismen kjennetegnes ved at smerte påført et annet sted på kroppen enn der du har vondt, undertrykker den første smerten. Dette kan forklare hvordan fysikalske behandlinger som påfører deg forbigående smerte, oppleves å kunne redusere smerter.

Eksempler på behandlinger som kan utløse denne mekanismen er akupunktur, spikermatte, kopping, soneterapi og kraftige former for massasje som gir midlertidig smerte.

Det trenger ikke gjøre vondt

Behandlingen trenger ikke gjøre vondt for å kunne oppleves smertelindrende. Man vet at fysikalsk behandling kan utløse en annen mekanisme i kroppen som kalles gate control. Denne stopper smertesignaler i ryggmargen din slik at de ikke når hjernen, og kan på denne måten lindre smerte. Man trenger ikke opplæring eller spesielle teknikker for å benytte seg av denne mekanismen. Hvis du for eksempel slår kneet ditt og stryker på det, aktiverer du gate control som gjør at smerten lindres midlertidig.

Berøring

Fysikalsk behandling kan også redusere smerter ved at den påvirker nerveender i huden som kalles CTer. Ved berøring av huden hvor det er hår, kan CTene sende signaler om velbehag til hjernen og slik virke smertelindrende. Hårløse områder på kroppen som fotsålene, håndflatene og deler av ansiktet, er områder som ikke har vist en slik effekt. Behandlinger som kan virke på denne måten er massasjelignende behandlinger og former for healing som vektlegger berøring.  

Trigger kroppens egne smertelindrende stoffer

Fysikalske behandlinger kan også utløse kroppens egne smertelindrende stoffer som for eksempel endorfiner.

Den største effekten av fysikalsk behandling har forskerne funnet ved såkalte nociseptive smerter. Dette er den vanligste typen smerter, og som man kjenner dersom man skadet seg, blitt operert, eller at vev i kroppen på andre måter har blitt skadet. 

Fysikalske behandlinger kan også øke blodgjennomstrømningen. Dette er synlig ved at området hvor behandlingen utføres blir rødt, noe som skyldes at det frigis nevropeptider som histamin og CGRP.

Akupunktur og kvalme

I tillegg til at fysikalsk behandling kan redusere smerter, viser forskningen at akupunktur kan forebygge kvalme etter operasjon. Forskerne tror at den kvalmestillende effekten har sammenheng med at det frigis stoffer i kroppen med opioid virkning, som man vet kan motvirke kvalme. Det er imidlertid uklart hvordan akupunktur setter i gang denne prosessen.  

Er det trygt?

Fysikalske behandlinger regnes i utgangspunktet som trygt hvis de utøves korrekt.

Fysikalske behandlinger kan likevel gi bivirkninger. De vanligste bivirkningene er forbigående bivirkninger som muskelsmerter, stølhet, tretthet, svimmelhet, hodepine og kvalme.

Visse teknikker innenfor fysikalsk behandling regnes imidlertid som mer risikofylte enn andre. All behandling som tar sikte på manipulering av ryggrad og nakke kan i teorien medføre en viss risiko for nevrologisk skade og lammelser.

Våt kopping (wet cupping) regnes som mer risikofylt enn vanlig kopping, fordi behandleren skjærer snitt i huden, noe som øker risikoen for betennelser og infeksjoner.

Les artiklene som vi lenker til under for mer informasjon om sikkerheten ved bruk av ulike former for alternativ behandling.

Vi anbefaler at du snakker med legen din før du bruker alternativ behandling. Dette gjelder særlig barn, gravide, ammende og alvorlig syke. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Les også våre faktaartikler om spesifikke fysikalske behandlinger

Du kan lese om hva forskningen sier om effekten av fysikalske behandlinger i faktaartiklene våre om disse. Der kan du også lese hvordan behandlerne selv mener at behandlinger virker, og om behandlingen er trygg å bruke.

Les mer

Rapport: «Utredning av osteopati, naprapati og manuellterapi med sikte på vurdering av autorisasjon» (Sosial- og helsedirektoratet 2005)

Under finner du emneknaggen "fysikalske behandlinger". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger.

Kilder
  • CAM-Cancer: Acupuncture for chemotherapy-associated nausea and vomiting
  • Helsenorge.no
  • Ordnett.no:  Medisinsk ordbok 
  • Snl.no: Store medisinske leksikon
  • Helsenett.no: Dårlig hjelp mot kroniske smerter
  • Le Bars D and Willer JC. Diffuse Noxious Inhibitory Controls (DNIC). In: Basbaum A et al. editors. The senses: a comprehensive reference, vol 5: Pain. Amsterdam: Elsevier Churchill Livingstone; 2007. p. 762-773.
  • McGlone, Francis et al: Discriminative and Affective Touch: Sensing and Feeling. Neuron, Volume 82 , Issue 4 , s. 737 – 755, Elsevier, 2014
  • McMahon, S. B. og Koltzenburg, M.: Wall and Melzack’s Textbook of Pain. s.125, 135, 193 og 587-588 og Elsevier, Fifth Edition, 2006
  • White, A., Cummings, M., Filshie, J., (2008) : An Introduction to Western Medical Acupuncture Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: