Osteopati | NAFKAM

Osteopati

Osteopatene bruker hendene for å massere, utføre manipulasjonsteknikker («knekking), og tøye muskler. Målet med behandlingen er at kroppen skal fungere optimalt. 

Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at osteopati virker.

Våre kilder viser til at det er flere grupper som må utvise forsiktighet ved bruk av osteopati. Behandlingen kan gi bivirkninger.

  Virker det?

  30. april 2017 søkte vi etter forskningen på effekten av osteopati i kildene våre. Her er hva vi kan si om effekten av osteopati på oppsummert nivå:

  Vi uttaler oss kun om effekten av behandlingen mot de helseproblemene hvor det finnes forskning på oppsummert nivå. Dersom det ikke finnes slik forskning, foreligger det etter våre kriterier ikke dokumentasjon nok til å støtte eventuelle påstander om effekt som måtte finnes. 

  Er det trygt?

  Til opplysninger om sikkerhet bruker vi The Cochrane Library og Natural Medicines som hovedkilder.

  I følge Natural Medicines avhenger sikkerheten ved bruk av osteopati av hvilke teknikker som behandleren bruker. De går imidlertid ikke inn på hvilken risiko de ulike teknikkene innebærer.

  Folkehelseinstituttet har undersøkt sikkerheten ved bruk av osteopati nærmere:

  Manipulering av ryggraden

  Det er risiko forbundet med manipulering av ryggraden, populært kalt «knekking». Dette kan forårsake skade på ryggmargen, skiveprolaps og slag.

  Personer med benskjørhet, kreft, infeksjoner og blødningsforstyrrelser har økt risiko for skader og bivirkninger ved ryggradsmanipulasjon.

  Massasje

  Det er rapportert om mindre alvorlige bivirkninger som smerte og ubehag under og kort tid etter behandlingen. Enkelte har opplevd allergiske reaksjoner mot oljer som ofte brukes ved massasje.

  Kraniosakralterapi

  Noen osteopater bruker også kraniosakralterapi. Ifølge Kunnskapssenteret er behandlingen forbundet med både direkte og indirekte risiko. De presiserer imidlertid ikke hva disse bivirkningene er.

  Alle former for alternativ behandling er det en indirekte risiko for forverring av tilstanden dersom man utsetter virksom medisinsk behandling, til fordel for alternativ behandling. 

  Opplysninger om sikkerheten fra osteopatene

  I følge osteopatene kan behandlingen gi bivirkninger som kortvarige influensalignende symptomer, tretthet, manglende overskudd, lett smerteøkning, hodepine, følelse av kulde eller varme og lignende.

  Manipulering av ryggsøylen kan ramme nervesystemet (hjerne, ryggmarg, og nerverøtter) og påføre pasientene både direkte og indirekte skader.

  Skade kan oppstå direkte i vevet hvor osteopaten utfører behandlingen. Manipulering av korsryggen kan skade nerverøtter og gi økt smerte, svakhet eller sensibilitetsforstyrrelser i ett eller begge ben.

  Den vanligste bivirkningen ved manipulering av nakken er akutt nerverotsmerte i en arm, noen ganger etterfulgt av muskelsvakhet og sensibilitetsforstyrrelser.

  Indirekte skader som følge av manipulering av nakken er oksygenmangel til en del av hjernen som følge av skade på en halsarterie (arteria vertebralis).

  Interaksjoner

  Alternativ behandling innebærer ofte bruk av ulike behandlingsprodukter. Mange av disse kan påvirke effekten av medisiner, kosttilskudd, urter og mat, samt påvirke medisinske prøver og inngrep. Det er derfor viktig at du informerer legen din om alle produkter du bruker.

  Faktaartiklene våre om produkter og ting fra naturen inneholder informasjon om interaksjoner for noen av produktene alternativbehandlere tilbyr. Er det noen artikler som omhandler produkter du vurderer å bruke, kan du ta med disse når du snakker med legen.

  Alle som skal opereres bør i følge Legemiddelverket avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjonen.

  Generelle forsiktighetsregler

  Bakgrunn

  Den amerikanske legen Andrew Taylor Still regnes som grunnleggeren av osteopati. Ifølge Still er årsaken til sykdom nedsatt funksjon og bevegelighet i muskel- og skjelettsystemet. Han mente at man kunne kurere alle typer sykdommer og helseproblemer bare ved å bruke hendene til å normalisere bevegeligheten og funksjonen i muskler og skjelett. I 1892 startet han «American School of osteopathy», og underviste i metoden sin.

  Osteopatene bruker massering, manipulasjonsteknikker («knekking) og tøying. Disse teknikkene blir med en fellesbetegnelse kalt for «mobiliseringsteknikker». Målet med behandlingen er å sikre et best mulig samspill mellom muskel-og skjelettsystemet, bindevevsnettverket, nervesystemet og sirkulasjonssystemet.

  Denne typen teknikker finner man også igjen i behandlinger som naprapati og kiropraktikk. Osteopater bruker også andre teknikker, som for eksempel fra kraniosakralterapi.

  Osteopaten starter behandlingen med å forsøke å kartlegge årsaken til pasientens helseproblem. Osteopaten starter med å spørre pasienten om dennes sykehistorie. Deretter gjør osteopaten en fysisk undersøkelse av pasienten, hvor han leter etter det han kaller «unormale spenninger» eller restriksjoner i muskel- og skjelettsystemet og bindevevet.

  Osteopatene sier at deres vektlegging av bindevevet er én av de tingene som skiller dem fra andre manuelle behandlingsformer.  De mener at det ofte er spenninger i bindevevet som påvirker muskel- og skjelettsystemet negativt. Dette mener de igjen forårsaker ulike helseproblemer. Osteopatene sier at de kan oppdage selv små spenninger i bindevevet. Ved å behandle vevene mener de å kunne gjenopprette og opprettholde normal funksjon og bevegelighet i muskel- og skjelettsystemet, og dermed fjerne eller lindre smerte.

  Osteopatene sier at de behandler helseproblemer som:

  • Smerter i rygg, bekken, hofte, kne, fot, hodet, nakke, skulder, albu og hånd
  • Betennelsestilstander i ledd 
  • Hodepine, visse typer migrene, svimmelhet, whiplash plager, tennisalbue, skulder- og nakkeproblemer, lumbago, prolaps, ischias, bekkenløsning før og etter fødsel, stressinkontinens, idrettsskader, stivhet, halting, dårlig balanse, og holdnings- og/eller motoriske vansker hos barn.
  • Osteopater behandler også problemer i forbindelse med forstoppelse, småbarnskolikk, sure oppstøt, asmatiske plager og KOLS.

  Diskusjon

  Det diskuteres om hvorvidt prinsippene i osteopatien er forskjellige fra skolemedisinen.

  Andrew Taylor Still som grunnla osteopatien, mente at nedsatt funksjon i muskler og skjelett var den direkte årsaken til sykelige forandringer i organer. Dette står i kontrast til skolemedisinsk forståelse, og i dag sier også osteopater at de har gått bort fra denne teorien.

  Skolemedisinen støtter heller ikke fullt ut osteopatenes teori om at det er mulig å oppdage små spenninger i vev i kroppen, og løse dem opp før de utvikler seg til sykdom.

  Manipulasjonsteknikker, eller såkalt «knekking», er omstridt.  Teknikkene kalles knekking på grunn av den lyden som gassfylte hulrom i leddvæsken lager når ledd trekkes fra hverandre. Det har blitt hevdet at denne teknikken virker fordi den «løsner» eller «justerer» på plass ledd.  Ifølge legevitenskapen er det er fysiske begrensninger på hvor mye man kan justere skjelettet ved bruk av manipulasjonsteknikker. Forskningen viser også at slik behandling innebærer risiko for skade.

  Varianter: ingen kjente

  Andre norske navn: ingen kjente

  Engelsk navn: osteopathy

  Kilder

   Kilder

   Les også

   NAFKAM -

   Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

   Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

   Les mer om NAFKAM

   Andre nettsteder fra NAFKAM: