Fotterapeut kom med lovnad om å gjøre kreftpasient frisk

- Bryter trolig loven, mener NAFKAM-direktør. 

En fotterapeut i Kristiansand er nå i søkelyset etter å ha kontaktet en kreftsyk med lovnad om å gjøre pasienten frisk med naturterapi.

-       Fotterapeuter er autorisert helsepersonell. I Lov om helsepersonell stilles det krav til at man driver forsvarlig, sier NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø. - At en fotterapeut behandler kreft, og  at hun tilbyr naturterapi som kurerende kreftbehandling, er begge forhold som vil kunne anses som uforsvarlig og dermed brudd på denne loven.

 Videre fortsetter han:

-       Helsepersonell som yter alternativ behandling, må også forholde seg til Lov om alternativ behandling av sykdom. Loven regulerer adgangen til å gi alternativ behandling til alvorlig syke. Å tilby alternative behandling som kur mot alvorlig sykdom er ikke tillatt, med mindre dette gjøres «i samarbeid eller samforståelse» med pasientens lege.

Fønnebø mener det er beklagelig at aktører på det alternative behandlingsmarkedet fremdeles går over grensen, både hva angår lovverket og det etiske, i innsalget av sine tjenester overfor særlig sårbare pasienter.

– Dette understreker at det fortsatt er behov for objektiv og kunnskapsbasert informasjon om slike helserelaterte tjenesters antatte effekt og sikkerhet, og også om pasientrettigheter og utøvernes plikter. Alt dette finner man på nafkam.no, som sammen med Kreftforeningen har etablert en egen seksjon på nettstedet om alternativ behandling og kreft .

NAFKAM har også et eget nettsted myntet på leger når det gjelder alternativ behandling og kreft

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: