Norges første professor innen alternativ behandling

- NAFKAM er den eneste institusjonen i Europa som får offentlig finansiering for å forske på dette fagfeltet, noe som gjør dette til et meget attraktivt arbeidssted for meg, sier Musial.

Image

Denne uken takket Frauke Musial ja til stillingen som professor innen helsetjenesteforskning - alternativ behandling ved NAFKAM. Vår tyske forskningsleder er dermed Norges første professor innen alternativ behandling.

Musial er utdannet psykolog, med fokus på psykobiologi og psykofysiologi. Hun er særlig opptatt av hvordan følelser påvirker hjernen og/eller biologiske markører som blodtrykk og puls. Musial vært ansatt som forskningsleder på NAFKAM siden 2011. Hun kom da fra en stilling som forskningsdirektør ved universitet i Duisburg-Essen, ved avdeling for integrativ medisin og naturopati.

- Det er selvfølgelig meget gledelig å være landets første professor innen alternativ behandling, sier Musial. - NAFKAM er den eneste institusjonen i Europa som får offentlig finansing for å forske på dette fagfeltet, noe som gjør dette til et meget attraktivt arbeidssted for meg. De siste årene har en samlet NAFKAM-stab gjort en solid innsats med å forske på og informere om alternative behandlinger, og jeg gleder meg til å fortsette på dette arbeidet.

Foto: Christel Slettli Hansen, NAFKAMOgså direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø, er fornøyd med å ha en ny professorstilling tilknyttet senteret.

- Alternativ behandling trenger forskning ledet av høykompetente forskere. Professor Musial har vist gjennom sin karriere at hun holder et internasjonalt høyt forskningsnivå, og NAFKAM har dermed ytterligere befestet sin rolle på feltet, sier Fønnebø. 

Information in English

Norway’s first professor of CAM

Frauke Musial, Head of Research at NAFKAM, has accepted the position as professor of health services research in complementary and alternative medicine. This made her the first professor  in Norway in the field of complementary and alternative medicine

Frauke Musial is a psychologist by education. Her areas of expertise are biological psychology, psychophysiology and clinical psychology.

In her research, Musial has taken special interest in the way emotions affect the brain and/or biological markers such as blood pressure and pulse. Musial has been Head of Research at NAFKAM since 2011. Prior to this, she was the Director of Research in the Department of Integrative medicine and Naturopathy at the University of Duisburg-Essen. 

- It is, of course, a pleasure to be Norway’s first professor in the area of Complementary and Alternative Medicine. NAFKAM is the only non-clinical institution in Europa to receive public funding to research this particular field. To me, this makes NAFKAM a very attractive place to work, says Musial. – Over the recent years, the entire staff at NAFKAM has done a tremendous job in researching the CAM field, as well as providing information to the public. I look forward to continue this work.

NAFKAM’s director, Vinjar Fønnebø, is pleased to have another professor affiliated with NAFKAM.

- We need skilled researchers to investigate the field of Complementary and alternative medicine. Throughout her career, Musial has shown that she is highly competent and her research holds a high international standard. Musial’s professor position strengthens NAFKAM’s reputation as a spearhead in CAM research.

Her kan du lese mer om bakgrunnen og forskningsinteressene til Musial.

Frauke Musial har bidratt til en rekke studier. Du finner noen av dem her.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: