Folkehelseinstituttet alvorlig bekymret for vaksinenekt | NAFKAM

Folkehelseinstituttet alvorlig bekymret for vaksinenekt

Barnesykdommen meslinger er på fremmarsj i Europa, tiltross for utstrakt tilbud om vaksinering, skriver NRK.

Personer som bruker alternativ behandling er mer skeptisk til vaksiner, og unnlater i større grad enn andre foreldre å vaksinere barna sine. Det viser en sveitisk undersøkelse fra 2008.

NRK i går kunne vi høre homøopat Gro Lystad uttale at meslinger kan være positivt for barn. Hun mener det er positivt å utsette barna sine for smitte, så lenge de har en homøopat i ryggen.

Norges landsforbund av homøopraktikere stiller seg ikke bak uttalelsene

John Hetlelid er formann i Norges landsforbund av homøopraktikere. Medlemmer her bruker blant annet homøopati i sin behandling. Han vil ikke stille seg bak Lystads uttalelser.

- Intervjuet åpner for veldig mange diskusjoner. Lystads utspill er unyansert, og må ikke tas for den generelle holdningen blant alternative behandlere som bruker homøopati i sin praksis.

Hetlelid mener å ha god erfaring med å behandle meslinger i en startfase med alternativ behandling. Han mener likevel at det er problematisk dersom man skulle avskaffe meslinge-vaksinen.

- Homøopatien virker først når man er smittet, så man kan ikke bruke den forebyggende. Dersom man plutselig skulle få et masseutbrudd av meslinger, ville det blitt problematisk for landets homøopater å håndtere dette. Meningene om vaksiner generelt er delte, også innenfor det alternative miljøet. Lystad får selv stå bak sine uttalelser, sier Hetlelid

Norske homeopaters landsforbund stiller seg nøytrale

Solveig Mohr leder Norske homeopaters landsforbund. Hun kjenner igjen Lystads holdninger til vaksiner blant noen av sine medlemmer, men sier at meningene innad i miljøet er delte om vaksinering:

- Som forbund tar vi ikke stilling til hva medlemmene skal mene i denne sammenhengen. Vi anbefaler imidlertid at de setter seg godt inn i problematikken og viser pasientene til balansert informasjon, slik at pasientene selv kan gjøre seg opp en mening, sier Mohr.

Folkehelseinstituttet bekymret

Ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt ser man svært alvorlig på uttalelsene som har kommet frem som følge av gårsdagens mediedekning:

- Vi er bekymret dersom folk slutter å vaksinere barna sine for å bruke homøopati til forebygging eller behandling i stedet, sier divisjonsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

-Vaksinering mot for eksempel meslinger er til nytte fordi den reduserer sykdomsrisikoen hos den vaksinerte og reduserer smittespredningen i samfunnet, noe som kommer alle til gode.
 
Han frykter også at flere skal unnlate å ta forebyggende medisiner mot malaria ved reiser til utlandet, fordi de tror homøopatiske midler er bedre:

- Ved reiser til områder av verden med malaria bør man rådeføre seg med lege om behovet for forebyggende behandling med medisiner mot malaria. Malaria kan være en alvorlig sykdom, avslutter Aavitsland.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: