En spørreundersøkelse blant foreldre med barn som har kreft

Denne kartleggingen av mestringsstrategier gjøres i samarbeid med Barnekreftforeningen.

Image
Spørreundersøkelse barn med kreft

Prosjektbeskrivelse

Dette er en studie der vi spør foreldre til barn som har kreft om hvilke mestringsstrategier de bruker for å hjelpe barna under og etter kreftbehandlingen. Spørreundersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt der vi skal utvikle et beslutningsverktøy for foreldre med barn som har kreft om alternativ behandling.

Hvordan gjør vi det?

Spørreundersøkelsen skal sendes ut elektronisk til medlemmer av Barnekreftforeningen og andre foreldre med barn som har/har hatt kreft. Deltakelse er frivillig og konfidensiell.

Vi håper du vil delta da dine svar er viktig for oss. Vi håper å få nok svar til å gjøre meningsfulle analyser og gjennomføre dette forskningsprosjektet. Det tar ca. 15 minutter å svare på spørsmålene.

Hvem er våre partnere?

I dette forskningsprosjektet samarbeider NAFKAM med Barnekreftforeningen i Norge. Studien er finansiert av Barnekreftforeningen i Troms og Finnmark, Ekhaga stiftelsen og NAFKAM

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke deg fra studien. Hvis du ønsker å delta kan du åpne vårt sikre nettskjema (du vil bli tatt til en annen side),
eller åpne kameraet på telefonen og bruk QR-koden under

QR-kode til nettskjema om prosjektet barn og kreft

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med 

Trine Stub (prosjektleder), PhD, seniorforsker NAFKAM. Telefon: 776 49 286, e-post: trine.stub@uit.no

Dana Mora (PhD stipendiat). Telefon: 417 65 459, e-post: dana.c.mora@uit.no

På forhånd tusen takk for hjelpen!

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: