Doktorgradsavhandling konkluderer: Akupunktur bør ikke brukes mot kolikk

Image

I en del vestlige land blir akupunktur brukt som behandling mot kolikk hos spedbarn. Det viser seg at behandlingen kan være smertefull og har liten virkning.

Den 24. mai 2018 disputerte dr. Holgeir Skjeie for doktorgraden «acupuncture treatments for infantile colic» ved Universitetet i Oslo. Skjeie har gjennom 20 år selv utført akupunktur på spedbarn med kolikk, og ønsket å finne ut om det kunne dokumenteres noen effekt av dette.

Hva er kolikk?

Kolikk er en tilstand som kjennetegnes ved at barna gråter ekstra mye, og det er usikkert hvorfor situasjonen oppstår. Et typisk barn med kolikk har tilstanden når det er mellom 2-4 uker og 3-4 måneder gammelt. Kolikk kan være svært utmattende for både barnet og familien, og mange typer behandlinger har derfor blitt prøvd ut gjennom tidene - blant annet med fysikalske behandlinger, medisiner og endret kosthold. Lite synes imidlertid å hjelpe mot denne tilstanden. Les mer om kolikk hos helsenorge.no.

Gjennomføring av studien

Holgeir Skjeie beskriver i sin avhandling hvordan han og andre forskere gjennomførte en der spedbarn med kolikk mottok akupunktur av kompetente allmennleger ved ulike legesentre i Sør-Norge. Det ble også satt opp en  av barn som ikke mottok behandling. Foreldrene var ikke tilstede i rommet da barna mottok/ikke mottok behandling, og verken foreldre eller forskere visste hvem av barna som tilhørte hvilken gruppe.

Studien består også av en feltstudie på bruken av nåleakupunktur i Shanghai, Kina. Forskerne satte opp en systematisk oversikt etter å ha utført engelskspråklige og kinesiskspråklige litteratursøk.

Deretter gjorde de metaanalyse en av en rekke publiserte randomiserte kontrollerte undersøkelser. Dette hadde ikke blitt gjort før.

Totalt har 307 barn med kolikk blitt undersøkt i Skjeies studier.

Forskernes konklusjon

Barna som fikk behandling med akupunkturnåler, viste ingen tegn til bedring. Det var med andre ord ingen forskjell på dem og kontrollgruppen. Heller ikke i den nevnte metaanalysen ble det funnet beviselig effekt av akupunktur mot kolikk. Det som imidlertid ble påvist, var at barna som fikk akupunkturnåler, gråt mer. Forskerne tolket dette til at nålebehandlingen var smertefull.

Feltstudien fra Shanghai viste at nåleakupunktur i svært liten grad blir brukt på spedbarn der.

- Siden barna er så små, kan de selvsagt ikke gi uttrykk for om de ønsker behandlingen. Når det nå konkluderes med at behandlingen kan være smertefull og uten effekt, er budskapet derfor at akupunkturbehandling av spedbarnskolikk med nåler ikke bør fortsette, sier Holgeir Skjeie.

Organisasjoner anbefaler ikke akupunktur mot kolikk

For Landsgruppen av helsesøstre (NSF) medfører de nye forskningsresultatene ingen endringer i deres råd.

- Vi forholder oss til helsemyndighetenes anbefalinger. Akupunktur har heller ikke før denne nye artikkelen vært anbefalt som behandling av kolikk fra Helsedirektoratet, som er vårt faglige rådgivende organ, sier leder for NSF, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

Mona Solberg, nestleder i Akupunkturforeningen, sier at de tar funnene til etterretning. 

– Dette er viktig forskning. Vi anbefaler våre medlemmer å ikke benytte akupunktur på spedbarn med kolikk inntil mer forskning på temaet foreligger, sier Solberg.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: