Direktoratet for medisinske produkter advarer mot B17

- Det er rapportert flere tilfeller av cyanidforgiftning hos pasienter som har brukt laetrile, også i Norge. Heldigvis har de fleste pasientene overlevd etter behandling på sykehus.

Det skriver Direktoratet for medisinske produkter på sine hjemmesider. Stoffet, som også er kjent som B17 og amygdalin, har den siste tiden vært subjekt for en rekke medieomtaler. Dette er også bakgrunnen for at legemiddelverket, ved avdelingsoverlege Steinar Madsen, nå går ut og advarer mot den påståtte kreftkuren.

- Pasienter bør ikke bruke disse midlene mot kreft. De har ingen dokumentert virkning, men kan føre til alvorlige bivirkninger i form av cyanidforgiftning. De er derfor mer skadelige enn nyttige, skriver Madsen på Direktoratet for medisinske produkters hjemmeside.

Alvorlige bivirkninger

Samtidig har det nylig blitt meldt om et tilfelle der en pasient som brukte blodfortynnende legemidler fikk økt blodfortynningsgrad etter at han begynte med laetrile. Bivirkningsmeldingen ble levert til , som tilbyr informasjon om legemidler, uavhengig av produsentene. De skriver Relis på sine hjemmesider:

- Vi har mottatt en bivirkningsmelding vedrørende bruk av laetrile/amygdalin/vitamin B17 og påfølgende INR-stigning som krevde sykehusinnleggelse og behandling. Pasienten hadde da mottatt ti injeksjoner av amygdalin som alternativ behandling for sin kreftsykdom.

INR-verdiene er et mål på blodets koaguleringstid.

Deres konklusjon er at det er mulig at det kan være en sammenheng mellom inntak av amygdalin og INR- stigningen:

- Amygdalin/cyanid kan påvirke koagulasjonskaskaden og det er en tidsmessig sammenheng mellom inntak og rapportert INR-stigning.

Populært alternativ

B17 har siden 1970 tallet vært en populær alternativ behandlingsform for kreftpasienter i den vestlige verden, og det er kjent at den tilbys av noen leger i Norge.

 

Les mer:

Fakta om Amygdalin/ B17/ Laetrile

Fakta om Amygdalin/ B17/ Laetrile som alternativ kreftbehandling

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: